Spojte sa s nami:

Akadémia finančnej správy pripravuje ďalšie školenia. Témou bude aj finančná gramotnosť

Novinky

Akadémia finančnej správy pripravuje ďalšie školenia. Témou bude aj finančná gramotnosť

Finančná správa organizuje školenia pre svojich klientov aj v roku 2019. Chce aj naďalej pomáhať daňovým subjektom získať odborné informácie z oblastí, ktoré ich zaujímajú. Navyše, prichádza s novinkou – školeniami v oblasti finančnej gramotnosti. V minulom roku preškolila približne 500 záujemcov v 11 daňových a colných oblastiach. Tematické zameranie školení určovala finančná správa, pričom vychádzala aj z dopytov od občanov a podnikateľov.  

Finančná správa chce aj naďalej vychádzať v ústrety svojim klientom – fyzickým a právnickým osobám aj v oblasti školení

Preto aj v roku 2019 pokračuje so školeniami na rôzne daňové a colné témy. Aktuálne zverejnila viaceré termíny školení na šesť rôznych tém. Konať sa budú počas februára a marca v troch mestách na Slovensku (Bratislava, Košice, Banská Bystrica). Ide o školenia orientované na pôvod tovaru, predaj alkoholu, obchodovanie s vybraným minerálnym olejom a ďalšie.

Pozrieť aktuálne školenia Finančnej správy

Novinkou roka 2019 je aj školenie „Učíme (sa) dane“, ktoré je určené pre učiteľov škôl, ktorí sa venujú téme finančnej gramotnosti. „Cieľom tohto nového projektu je poskytnúť učiteľom ucelené informácie o našej daňovej sústave, daňovej legislatíve a daňových povinnostiach. Získané vedomosti budú vedieť využiť vo svojej pedagogickej praxi pri výučbe tém finančnej gramotnosti. Školenie nebude nijako spoplatnené,“ informovala o novom projekte finančnej správy prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová.

„Zatiaľ sme zaradili dva termíny školení.  V prípade záujmu zorganizujeme aj ďalšie,“ dodala prezidentka finančnej správy. Školenia na túto tému zaradila finančná správa na základe konzultácií so zástupcami škôl.

Finančná správa môže školiť daňové subjekty na rôzne daňové a colné témy od januára 2018

Za prvý rok fungovania preškolila vo viacerých mestách približne 500 daňových subjektov. Najviac z nich v oblasti elektronickej komunikácie, pôvodu tovaru, medzinárodného zdaňovania, ale napríklad aj v oblasti vypĺňania daňových priznaní k DPH.

Niektoré zo školení zorganizovala finančná správa aj na základe dopytov priamo od daňových subjektov. Tie mohli nahlasovať prostredníctvom stránky finančnej správy na sociálnej sieti Facebook alebo e-mailom na vzdelavanie@financnasprava.sk.  To platí aj pre rok 2019. Pri organizovaní školení má finančná správa na zreteli dostatočný záujem o jednotlivé navrhnuté témy školenia a posudzuje personálne a priestorové kapacity.

Prípravu školení zastrešuje Akadémia finančnej správy v spolupráci s lektormi – zamestnancami finančnej správy, ktorí sú odborníci s dlhodobou praxou v oblasti správy daní a ciel. Cieľom školení je poskytnúť širšie možnosti klientom finančnej správy v oblasti vzdelávania v daňovej a colnej problematike a získať osvedčenia o odbornej spôsobilosti v týchto oblastiach priamo od odborného garanta – finančnej správy.

Všetky podrobnejšie informácie k aktuálnym školeniam a prihlasovací formulár nájdu záujemcovia na portáli finančnej správy v časti Infoservis – Školenia. Informácie sú dostupné aj na stránke www.skolenia.sk.

Pozrieť aktuálne školenia Finančnej správy

 

 

zdroj: FS SR

 

Odoberajte novinky Biznis klubu na Váš mail

* indicates required

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch