Spojte sa s nami:

Ako majú postupovať zamestnanci siete Potravín Kačka pri žiadosti o garančnú dávku

Novinky

Ako majú postupovať zamestnanci siete Potravín Kačka pri žiadosti o garančnú dávku

Sociálna poisťovňa pripomína zamestnancom siete Potravín Kačka, ktorí majú nevyplatené mzdové nároky, že v týchto dňoch už budú môcť požiadať o ich výplatu z garančného fondu Sociálnej poisťovne. Podľa informácií, ktoré Sociálna poisťovňa má, postupne sa napĺňajú všetky formality, ktoré sú potrebné pre podanie žiadosti a rozhodnutie o garančnej dávke.

Sociálna poisťovňa môže priznať garančnú dávku v prípade, ak sú splnené tieto podmienky:

  1. zamestnávateľ je už v konkurze (táto podmienka je splnená),
  2. zamestnávateľ neuhradil svojim zamestnancom stanovené mzdové nároky a zamestnanec to v žiadosti o garančnú dávku preukáže (takéto potvrdenie zamestnávateľ pre zamestnancov podľa dostupných informácií pripravuje),
  3. zamestnanci si podajú žiadosť o garančnú dávku v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa sídla zamestnávateľa. Nie je podmienkou osobné podanie žiadosti v pobočke, môže ju poslať aj poštou, ale pre rýchlejšie odstránenie prípadných nejasností v žiadosti alebo pre rýchlejšie doplnenie žiadosti na mieste je to lepšie.

Zamestnanec si uplatňuje nárok na dávku do 60 dní od vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa (od termínu podania návrhu na konkurz na príslušnom súde) alebo odo dňa skončenia pracovnoprávneho vzťahu. Následne je dávka vyplatená v termíne najneskôr do 60 dní, Sociálna poisťovňa však v takýchto sociálne citlivých prípadoch, ak má k dispozícii všetky podklady, rozhoduje oveľa rýchlejšie.

Zamestnanci potrebujú predložiť v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne tieto doklady:

  1. Žiadosť o dávku garančného poistenia (je prístupná v každej pobočke a aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne), ktorú vyplňuje a podpisuje zamestnanec. Ako prílohu je možné pripojiť fotokópiu pracovnej zmluvy, resp. fotokópiu dokladu o skončení pracovno-právneho vzťahu (vtedy, ak bol pracovnoprávny vzťah skončený).
  2. Tlačivo “Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku garančného poistenia, v ktorom je zamestnávateľ povinný potvrdiť neuhradené mzdové nároky zamestnanca. Ak toto tlačivo zamestnanec nemá, vyžiada si ho príslušná pobočka Sociálnej poisťovne buď od zamestnávateľa, resp. správcu konkurznej podstaty alebo predbežného správcu konkurznej podstaty.

Zamestnanci sa preto môžu už v najbližších dňoch, ak majú tieto náležitosti splnené, obracať na pobočky Sociálnej poisťovne, ktoré im poskytnú aj odborné poradenstvo v ich individuálnych prípadoch.

Maximálna výška dávky garančného poistenia, na ktorú má zamestnanec nárok, ak platobná neschopnosť zamestnávateľa vznikla v období od 1. júla 2019 do 30. júna 2020, predstavuje v súčasnosti 3 039 eur.

Odporúčame :  Zamestnanci si môžu skontrolovať, či im zamestnávateľ nekráti odvody

 

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch