Spojte sa s nami:

Ako v realite vyzerá spoločenská zodpovednosť našich firiem?

Novinky

Ako v realite vyzerá spoločenská zodpovednosť našich firiem?

Rytierske krédo „Jeden za všetkých, všetci za jedného“ našťastie neskonalo spolu s posledným rytierom. Pretransformovalo sa na súčasné podmienky doby a hoci by každý mohol kopať iba sám za seba, pribúda firiem, ktorým záleží na tom, ako ich podnikanie ovplyvňuje spoločnosť, komunitu, ľudí či životné prostredie.

Odporúčame :  Ako jednoducho zatraktívniť vzdelávanie na školách pre študentov aj pedagógov?

CSR Corporate Social Responsibility, či po slovensky spoločenská zodpovednosť firiem, nie je len prázdna fráza. Obsahom pojmu sú spoločensky zodpovedné aktivity, angažovanosť voči komunite a realizácia verejnoprospešných projektov.Znie to trochu zložito, o to príjemnejším prekvapením bolo, že väčšina nami oslovených firiem rôzneho druhu má CSR zakomponovanú vo svojej firemnej filozofii a rôznymi spôsobmi zodpovednosť aj reálne uplatňuje.

Prepojenie dvoch odlišných svetov, dvoch zdanlivo nesúvisiacich komunít je napríklad cieľom a filozofiou projektu pre seniorov.

„V Agapé Senior Park-u sme sa rozhodli prepojiť komunitu obce Horný Bar s našimi klientmi, ktorými sú seniori, pacienti s Alzheimerovou alebo Parkinsonovou chorobou. Myslíme si, že ide o plnohodnotnú socializáciu pacientov do spoločnosti a rovnako aj rozvoj miestnej komunity obyvateľov. Prvotným cieľom je predchádzať negatívnemu vnímaniu zmeny prostredia u pacientov z domu do sociálneho zariadenia. Druhým celospoločenským zámerom je podporiť komunitu obyvateľov v obci aj s možnosťou zamestnania sa pár metrov od domu. Snažíme sa prepojiť dva odlišné svety, ktoré si v konečnom dôsledku vedia byť nápomocné po viacerých stránkach,” povedala Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka Agapé Senior Park.

Zodpovedná výroba

Orientácia na klientov, ale aj životné prostredie je zas súčasťou firemnej kultúry expertov na kuchyne či slovenskej biotechnologickej spoločnosti.

Pre nás je samozrejmosťou dodávať zákazníkom istotu v kvalite produktu. Kuchyne našich značiek sú certifikované viacerými certifikátmi, napríklad certifikátom českých štátnych skúšobní, čo znamená, že spĺňajú normy konštrukčnej stability a zdravotnej bezchybnosti nábytku a jeho komponentov. Kuchyne nášho nemeckého výrobného partnera sú certifikované jedným z najuznávanejších európskych certifikátov o zdravotnej bezchybnosti nábytku, ktoré udeľuje Zlaté M, respektíve Golden M. Je to forma certifikácie, ktorá sa zaoberá výhradne zdravotnou bezchybnosťou materiálov. Máme taktiež certifikát konštrukčnej stability a certifikáciu na používane bezpečných materiálov GS a TÜV. V neposlednom rade sa naše kuchyne môžu hrdiť environmentálnou certifikáciou PEFC,“ hovorí Ing. Jozef Kňúr, manažér oddelenia kvality z Oresi Kuchyne, o napĺňaní spoločenskej zodpovednosti firiem svojho zamestnávateľa.

Krátke dodacie lehoty, platobná disciplína, minimálny odpad a recyklovateľné obaly sú jednoznačne formami CSR. Všetky ich uplatňujú v biotechnologickej spoločnosti Natures. „Zákazník a obchodný partner sú vždy na prvom mieste. Snažíme sa o čo najkratšie dodacie lehoty a čo najlepšie cenové a platobné podmienky. V súvislosti s ochranou životného prostredia od počiatku fungovania firmy dbáme na to, aby bol výrobný proces čo najviac bezodpadový, obaly v čo najväčšej miere recyklovateľné a všetky naše aktivity mali čo najmenší negatívny dosah na životné prostredie,” vysvetľuje Ing. Adrián Doboly z Natures.

Balenia produktov a logistika prepravy

Záujem majiteľov firiem o samotný výrobný proces či materiál nemusí byť vždy na prvom mieste. CSR zahŕňa aj spomínanú ekológiu a s tým je spojená zainteresovanosť firiem o celý výrobný proces, materiál cez prepravu až po recyklovateľnosť zostatkového odpadu po predaji. Práve ústrednou témou konceptu hračkárstiev, ktoré predávajú vnímavé hračky, je aj ekológia, či už ide o jednoduché nastavenie separácie v rámci firmy, detaily ako odstránenie zlozvyku zbytočného tlačenia podkladov a podobne.

„V prvom rade samotný výber našich dodávateľov je priamo podmienený dopytom po udržateľnom a ekologickom produkte. Vždy chceme vedieť kde a ako, z akých materiálov sa dané hračky vyrábajú a či nie sú škodlivé. Často tiež v rámci možností navštevujeme partnerov priamo v ich výrobných fabrikách a radi prezentujeme ich kvalitu. V rámci logistiky sa snažíme prepravovať hračky čo najúspornejšie. Napríklad spájať viaceré prepravy do jednej. Veľkou témou u nás je plán používať recyklované kartónové palety. Všetok papier, a teda aj kartónové škatule, ktoré k nám prídu, dokážeme sami recyklovať. Nikdy nevyhadzujeme žiaden papier, práve naopak. Investovali sme do stroja na skartovanie kartónu a vypĺňame ním všetky e-shopové objednávky. Nahradili sme tak pukacie fólie či iné neekologické výplne,“ hovorí o CSR v praxi Dominik Rusňák zo siete hračkárstiev TOYETO.

Zodpovedná bezpečnosť

Aj zvyšovanie povedomia o význame bezpečnosti pri práci je spoločensky prospešná aktivita. Touto cestou sa vybrala napríklad spoločnosť zaoberajúca sa elektrosystémami, meraním, reguláciou a automatizáciou – teda oblasťami, kde je dodržiavanie bezpečnosti pri práci naozaj nutné.

„Spoločnosti skupiny PPA CONTROLL sa rozhodli udržiavať a zlepšovať systémy manažérstva BOZP a environmentu (HSE). Integráciou HSE správania pracovníkov do každodenných pracovných činností chceme eliminovať riziko vzniku pracovného úrazu a poškodenie zdravia, znižovať množstvo vznikajúcich odpadov, zvyšovať podiel ich recyklácie a minimalizovať nepriaznivé vplyvy na životné prostredie. Sústavným vzdelávaním a otvorenou komunikáciou sa snažíme zvyšovať povedomie nielen našich pracovníkov, ale aj pracovníkov dodávateľov o ich osobnej zodpovednosti a žiaducej účasti na bezpečnosti a ochrane zdravia, pracovného i životného prostredia,“ povedal Ing. Bystrík Berthoty, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ PPA CONTROLL, a. s.

Zvyšovanie slovenskej ekonomiky

Priestor na produkty či služby vo svojom portfóliu môže podnikateľ poskytnúť rôznym dodávateľom alebo partnerom. Ich výber je na jeho zvážení po všetkých stránkach. Ako spoločenskú zodpovednosť vníma sieť hračkárstiev aj túto tému, a to poskytovanie priestoru prioritne slovenským výrobcom či partnerom.

V rámci podpory lokálneho trhu pravidelne buď oslovujeme domácich výrobcov hračiek, ktorých však nie je veľa, alebo v prípade, že sa naskytne príležitosť pomôcť slovenskému partnerovi, radi mu dáme priestor v našich predajniach, aby skúsil potenciálny dosah svojho produktu. Sme vďační za každý domáci produkt, ktorý môžeme zaradiť do svojho portfólia,“  delí sa o skúsenosti z praxe špecialista na výber edukatívnych a vnímavých hračiek Dominik Rusňák zo siete hračkárstiev TOYETO.

Odporúčame :  Hrozí na globálnom realitnom trhu prasknutie cenovej bubliny?

Výhody pre všetkých

Zo spoločenskej zodpovednosti firiem majú úžitok všetci – jednotlivci, komunity, spoločenstvá, firmy, ale aj naša planéta. Je to veľmi dôležitý nástroj, ktorý má vo svojom programe aj Európska únia, pretože je to cesta, ktorou sa dá dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj a zároveň konkurencieschopnosť trhového hospodárstva. CSR sa týka mnohých oblastí, napríklad zodpovedného verejného obstarávania, starostlivosti o zamestnancov, férového prístupu k zákazníkom, etického riadenia podniku, ochrany životného prostredia či spolupráce s miestnou komunitou.

 

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch