Spojte sa s nami:

Banská Bystrica: Podvodníci využívajú aktuálnu situáciu. Oznamujú začatie daňovej kontroly

Novinky

Banská Bystrica: Podvodníci využívajú aktuálnu situáciu. Oznamujú začatie daňovej kontroly

Podvodníci chcú využiť koronavírus na zavádzanie občanov. Napríklad v Banskej Bystrici a okolí sa neznáma osoba vydáva za riaditeľku banskobystrického daňového úradu a vybraným podnikateľom zasiela informácie o začatí daňovej kontroly. Finančná správa upozorňuje svojich klientov, aby sa nenechali takýmto konaním nachytať a akékoľvek podozrivé konanie si overili priamo na finančnej správe.

Finančná správa sa v súčasnej situácii snaží obmedziť zasielanie akýchkoľvek poštových zásielok a kontaktovať svojich klientov najmä elektronicky a telefonicky

Túto skutočnosť z neznámych príčin využil podvodník, ktorý sa vydával za riaditeľku banskobystrického daňového úradu. Podnikateľovi zaslal vymyslený e-mail, v ktorom mu oznamoval začatie daňovej kontroly. E-mail však nebol odoslaný z e-mailových adries, ktoré využíva finančná správa. Už to je neklamný znak toho, že išlo o podvodný e-mail. Akýkoľvek oficiálny e-mail z finančnej správy doručí finančná správa z oficiálnych e-mailových adries.

Finančná správa zároveň ubezpečuje, že v týchto dňoch utlmila výkon plánovaných daňových kontrol len na nevyhnutné prípady

Ani v tejto dobe však daňové úrady neposielajú oznámenia o výkone daňových kontrol prostredníctvom e-mailu. Oznámenie o daňovej kontrole vyhotovuje v písomnej forme, pričom tento dokument doručuje prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb.

Predmetný dokument obsahuje okrem povinných náležitostí (deň začatia daňovej kontroly, miesto jej výkonu, kontrolované zdaňovacie obdobie, lehotu na predloženie dokladov a poučenie o následkoch nepredloženia) aj vlastnoručný podpis oprávnenej osoby s uvedením jej mena, priezviska a funkcie a odtlačok úradnej pečiatky. Predmetný dokument je daňovému subjektu doručovaný do vlastných rúk, teda nie je možné, aby bolo v zmysle platnej legislatívy zaslané e-mailom.

Finančná správa vyzýva takýchto podvodníkov, aby nezneužívali meno finančnej správy a jej predstaviteľov a aby neuvádzali subjekty do omylu. Zároveň žiada svojich klientov, aby v prípade, že dôjde k podobnej situácii, kontaktovali finančnú správu. Finančná správa totiž môže na takéto konanie upozorniť aj orgány činné v trestnom konaní.

Odporúčame :  Odklad daňového priznania - Finančná správa vyjde daňovníkom maximálne v ústrety
Odporúčame :  Aké opatrenia by mal podnikateľ prijať na odvrátenie krízy? Odborníci skloňujú pojem "ekonomická kríza"
Odporúčame :  Prezident Slovenskej komory daňových poradcov: Návrh opatrení v súvislosti s ekonomickým dopadom COVID-19

 

zdroj: FS SR

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch