Spojte sa s nami:

Bývate v Rakúsku a počas koronavírusu pracujete z domu? Váš zamestnávateľ sa musí hlásiť rakúskym úradom

ilustračný obrázok: pixabay.com

Novinky

Bývate v Rakúsku a počas koronavírusu pracujete z domu? Váš zamestnávateľ sa musí hlásiť rakúskym úradom

Mnoho Slovákov sa v posledných rokoch odsťahovalo do prihraničných rakúskych dedín. Bývajú síce v zahraničí, ale prácu, rodinu, či školy majú na Slovensku. Aktuálne má veľký počet zamestnancov kvôli koronavírusu nariadenú prácu z domu. Od januára majú títo obyvatelia a ich slovenskí zamestnávatelia komplikáciu navyše. Firma, ktorá ich na Slovensku zamestnáva, im musí viesť aj rakúske mzdové účtovníctvo a odvádzať za nich rakúsku daň zo mzdy, a to bez ohľadu na to, že pracujú iba na slovenských zákazkach. Stačí, že časť práce urobia u seba doma v Rakúsku.

Odporúčame :  KORONAVÍRUS a podnikanie: Manuál krízovej komunikácie. Ako by mali postupovať podnikatelia, živnostníci, manažéri

Zuzana Maronová – Slovenská komora daňových poradcov: „Povinnosť viesť rakúske mzdové účtovníctvo a zrážky zo mzdy má každý zamestnávateľ, ktorého zamestnanec býva v Rakúsku a má tam napríklad raz do týždňa prácu z domu, tzv. homeoffice, alebo počas Vianoc a Nového Roka pracuje z domu. Platí to dokonca aj pre tie osoby, ktoré v Rakúsku nemajú trvalý pobyt, ale napríklad iba víkendový dom a príležitostne odtiaľ na diaľku pracujú.“

Od januára 2020 majú slovenské firmy preto viacero povinností voči rakúskym úradom

Slovenský zamestnávateľ, ktorého zamestnanec býva v Rakúsku, sa musí zaregistrovať, musí viesť rakúske mzdové účtovníctvo a musí odvádzať preddavky na daň zrazené zo mzdy. Okrem toho musí rakúskym úradom zasielať výplatné pásky a mesačné a ročné mzdové výkazy.

Mária Berithová – Slovensko-rakúska obchodná komora: „Cieľom rakúskej právnej úpravy je snaha zdaňovať digitálnu ekonomiku, ktorá sa realizuje na území Rakúsku. Nebolo cieľom zmeniť podmienky pre slovenské firmy. Vnímame túto situáciu ako problematickú a snažíme sa ju spoločne so SKDP riešiť. Našim cieľom je získať spätnú väzbu od dotknutých subjektov  a posunúť ju na kompetentné miesta na Slovensku a v Rakúsku.“ 

Na nové povinnosti pre slovenské firmy reaguje aj Slovenská komora daňových poradcov a komunikuje s partnermi v zahraničí.

Zuzana Maronová – Slovenská komora daňových poradcov: „SKDP spolu so Slovensko-rakúskou obchodnou komorou aktuálne zhromažďuje pripomienky k novej rakúskej legislatíve a v najbližšom čase ich budeme adresovať úradom v Rakúsku. Podľa informácii, ktoré máme, rakúske ministerstvo financií chystá úprava zákona, aby sa netýkal zahraničných firiem v takom rozsahu ako teraz (t.j. najmä v prípadoch, keď zamestnanec v Rakúsku nevykonáva žiadnu ekonomickú činnosť).“

V minulosti si mohli Slováci žijúci v Rakúsku iba podať rakúske daňové priznanie a tam vykázať svoje príjmy. Od januára 2020 to už nestačí, a treba počítať s administratívnymi povinnosťami aj v Rakúsku. Nová rakúska legislatíva však neznamená, že zamestnanci zaplatia daň zo mzdy dvakrát (v SR aj v AT). V každej krajine budú totiž v konečnom dôsledku platiť daň z príjmov zo zamestnania tak ako doteraz, t.j. iba za dni, ktoré v danej krajine reálne fyzicky odpracovali.

Pokuty za nedodržanie rakúskeho zákona o vedení mzdovej evidencie sú od 2% z dlžnej dane pri omeškaní až po 2-násobok dlžnej dane pri vážnom porušení zákona, v niektorých prípadoch hrozí trest odňatia slobody do 4 rokov.

Odporúčame :  Vplyv mimoriadnej situácie na Slovensku na odberateľsko-dodávateľské vzťahy medzi firmami
Odporúčame :  Uzatvorenie obchodov a iných prevádzok ... Aké to má dopady na zamestnávateľa?

 

zdroj: SKDP.sk

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch