Spojte sa s nami:

Dostali ste príspevok od štátu na podporu v projekte “Prvá pomoc”? Máte túto povinnosť. Mnoho podnikateľov o nej nevie!

zdroj: UPSVaR

Novinky

Dostali ste príspevok od štátu na podporu v projekte “Prvá pomoc”? Máte túto povinnosť. Mnoho podnikateľov o nej nevie!

V marci bol vyhlásený núdzový stav a mnoho prevádzok muselo byť zatvorených. Podnikateľom tak vznikali škody, ktoré sa štát čiastočne rozhodol zmierniť. Firmy, ktoré splinili dané podmienky, si mohli požiadať o príspevok s názvom “Prvá pomoc”. Avšak nikto im nespomenul aj povinnosti, ktoré sa od žiadateľa / poberateľa tohoto príspevku očakávajú.

Oznámenie o zmene zdroja financovanie projektu „PRVÁ POMOC“ (plágatik)

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny SR uverejnil koncom mesiaca august nasledovnú informáciu, v ktorej sa píše: “Účastník dohody je povinný označiť priestory pracoviska, kde pracujú osoby podporované v zmysle dohody o poskytnutí príspevku, plagátom vo formáte A3 (zverejnený na www.upsvr.gov.sk) informujúcimi o tom, že aktivity sa realizujú v rámci projektu a uskutočňujú sa vďaka pomoci EÚ, konkrétne vďaka prostriedkom poskytnutým z Európskeho sociálneho fondu.”

Ďalej sa uvádza, že príspevok sa skladá z príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, alebo z príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a príspevku z Európskeho sociálneho fondu. Vzájomný pomer medzi prostriedkami spolufinancovania zo ŠR a prostriedkami ESF je 15 % : 85 % v rámci územia Slovenskej republiky okrem Bratislavského kraja. Vzájomný pomer medzi prostriedkami spolufinancovania zo ŠR a prostriedkami ESF je 50 % : 50 % v rámci územia Bratislavského kraja.

Súbor na stiahnutie: OZNÁMENIE o zmene zdroja financovania príspevku [ PDF 828.7 kB] 

Plagát na stiahnutie: Plagát Prvá pomoc

Odporúčame :  Dotácia na nájomné pre podnikateľov: Požiadať už môžu aj podniky v ťažkostiach
Odporúčame :  Akcia "Turista" končí a začína akcia "Beauty". Finančná správa sa zameria tentokrát na salóny krásy

zdroj: UPSVaR

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch