Spojte sa s nami:

Dotácie na elektromobily

Novinky

Dotácie na elektromobily

MHSR ukončilo on-line registrácie pre žiadosti na dotácie na  obstaranie vozidiel s ekologickým pohonom, vrátane elektromobilov a plug-in hybridov.  O registráciu bol obrovský záujem.

Peter Szabó – LeitnerLeitner: „Dotácia má charakter priamej peňažnej pomoci vo forme minimálnej štátnej pomoci, tzn. že celková výška pomoci, ktorú štát poskytne jedinému príjemcovi, nepresiahne 200 000 EUR v priebehu troch rokov.“

Hodnota dotácie pre elektromobily predstavuje 8 000 EUR na jedno vozidlo, pre plug-in hybridy 5 000 EUR, pričom maximálna kúpna cena vozidla je obmedzená na 50 000 EUR.

Ako na to? Postup pri čerpaní dotácie pre elektromobil:

  • Záujemca o dotáciu sa zaregistruje ako žiadateľ, zarezervuje sa mu výška požadovanej dotácie.
  • Žiadateľ si podá žiadosť o poskytnutie dotácie.
  • Po splnení všetkých podmienok a schválení žiadosti bude žiadateľovi zaslaný návrh zmluvy o poskytnutí dotácie.
  • Po podpise zmluvy bude mať žiadateľ 12 mesiacov na to, aby si zakúpil a zaevidoval vozidlo, a predložil o tom relevantné dokumenty.
  • V prípade, že žiadateľ v stanovenej lehote nepredloží všetky potrebné dokumenty o kúpe a evidencii vozidla, stráca nárok na alokované prostriedky.
  • Po úplnom predložení dokumentov o kúpe a evidencii vozidla v stanovenej lehote bude dotácia vyplatená formou refundácie v jednej splátke.

 

V neposlednom rade okrem Výzvy MH SR sú elektromobily zvýhodnené aj v oblastí daní. Okrem nulovej sadzby dane z motorových vozidiel bude 2020 aj zvýhodnená forma odpisovania elektromobilov do daňových výdavkov a to už v priebehu 2 rokov.

 

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch