Spojte sa s nami:

eKasa: Podrobnosti o pripravovanom projekte

eKasa

eKasa: Podrobnosti o pripravovanom projekte

Finančná správa sa pripravuje na zavedenie projektu online napojenia všetkých pokladníc na portál finančnej správy. Od roku 2012 zaviedla už desiatky opatrení z akčných plánov boja proti daňovým podvodom. Vďaka tomu znížila daňovú medzeru zo 41% na 26% a do štátnej pokladnice priniesla viac o približne 3,7 mld. eur. Ani daňová medzera na úrovni 26% však nie je ideálny stav, preto prišla finančná správa s projektom eKasa – napojením registračných pokladníc na systém finančnej správy. 

Odporúčame :  eKasa je už tu – STE PRIPRAVENÍ? Toto je potrebné urobiť

Finančná správa sa pripravuje na eKasu. Od 1. apríla 2019 sa musia k systému pripojiť všetky novovzniknuté prevádzky/nové pokladnice, všetky ostatné subjekty postupne od apríla do júla 2019

Finančná správa si od zavedenia eKasy sľubuje zníženie daňovej medzery na DPH v sektoroch HORECA (hotely, reštaurácie, kaviarne), v sektore maloobchodu a v sektore služieb o 15%. Suma daňovej medzery na DPH v spomínaných sektoroch za rok 2014 totiž dosahovala výšku až 491 mil. eur.

Zástupcovia finančnej správy sú v neustálom kontakte s výrobcami pokladničných programov a chránených dátových úložísk. Na portáli finančnej správy sú sprístupnené formuláre k certifikácii. Výrobcovia, dovozcovia či distribútori pokladničných programov a chráneného dátového úložiska (CHDÚ) môžu podávať žiadosti. Finančná správa preto vyzýva výrobcov, aby podali žiadosť o certifikáciu svojich programov a chráneného dátového úložiska. Momentálne finančná správa eviduje deväť žiadostí.

Od novembra 2018 absolvovali zástupcovia finančnej správy približne 100 pracovných stretnutí s výrobcami

Cieľom je zabezpečiť minimalizáciu chýb a plynulý certifikačný proces. Rovnaký prístup ako v prípade výrobcov zvolila finančná správa aj v prípade podnikateľov. Tých informovala prostredníctvom členov Konzultačnej rady prezidentky finančnej správy, informácie prináša aj komunikačnou kampaňou. Finančná správa posilní aj svoje call centrum.

Každý podnikateľ, ktorý vlastní elektronickú registračnú pokladnicu (ERP), bude musieť mať pridelený kód eKasa klient

Od polovice marca bude môcť podať žiadosť o pridelenie kódu, v ktorej zároveň požiada o zrušenie starého daňového kódu pokladnice ku konkrétnemu dňu. Formuláre súvisiace s agendou eKasa sa mu zobrazia v osobnej internetovej zóne. Následne si stiahne autentifikačný a identifikačný (tzv. inicializačný) balíček. Vyberie si typ a model online registračnej pokladnice (ORP) zo zoznamu certifikovaných, nahrá do nej inicializačný balíček a bude môcť evidovať tržbu.

Podnikatelia, ktorí majú záujem už teraz sa online pripojiť na finančnú správu a zasielať pokladničné doklady, si môžu zriadiť virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP). Virtuálna registračná pokladnica bude automaticky, bez ďalšieho nutného zásahu podnikateľa, spĺňať všetky nové zákonné podmienky.

Na príprave novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice pracovala finančná správa spoločne s ministerstvom financií niekoľko mesiacov

Za ten čas sa uskutočnili viaceré verejné konzultácie priamo na ministerstve financií, k téme sa viackrát stretla aj Konzultačná rada prezidentky finančnej správy. Návrh zákona tak bol široko diskutovaný na odbornej úrovni s podnikateľskou verejnosťou (zástupcami poskytovateľov pokladničných riešení, Slovenskou asociáciou registračných pokladníc, Slovenskou komorou daňových poradcov, Slovenskou asociáciou malých a stredných podnikov a živnostníkov a ďalšími).

Podnikateľské subjekty na stretnutiach podporili online-nizáciu, ktorá zabezpečí spoľahlivé, bezpečné a odkontrolovateľné odosielanie údajov na finančnú správu.

Odporúčame :  eKasa: Používate pri svojom podnikaní niektorú z nasledovných registračných pokladníc?

Míľniky projektu:

  • opatrenie Akčného plánu boja proti podvodom 2016 – 2020
  • Zákon o ERP č. 289/2008 Z. z. rieši používanie elektronických registračných pokladní
  • NR SR schválila novelu zákona o ERP 5. decembra 2018 = schválenie eKasa
  • od 1. januára 2019 sa začala certifikácia výrobcov
  • od 1. apríla 2019 sa začína registrácia a prideľovanie kódu eKasa klient (novovzniknuté prevádzky/nové pokladnice)
  • 01. apríl – 30. jún 2019 prechodné obdobie (ERP, VRP, ORP)
  • 01. apríl – 30. jún 2019 registrácia a prideľovanie kódu eKasa klient (všetky ostatné prevádzky a pokladnice)
  • od 1. júla 2019 povinnosť evidencie tržieb v ORP alebo VRP
  • VRP bude automaticky, bez zásahu, spĺňať podmienky eKasa

 

Odporúčame :  Pracovné školenie k téme eKasa - 13. marca v Nitre. Registrujte sa

 

zdroj: FS SR

 

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii eKasa

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch