Spojte sa s nami:

eKasa: Zaslanie pokladničného dokladu kupujúcemu a GDPR / ochrana osobných údajov

eKasa

eKasa: Zaslanie pokladničného dokladu kupujúcemu a GDPR / ochrana osobných údajov

eKasa ako nový inštitút pri evidovaní tržieb pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb vyvolal u podnikateľov rozsiahlu verejnú diskusiu o podmienkach jeho uplatnenia. V tomto článku sa budeme venovať parciálnej otázke, ktorá sa týka zasielania pokladničného dokladu kupujúcemu v elektronickej podobe z pohľadu ochrany osobných údajov.

Odporúčame :  Aplikácia Over doklad: Pokladničný doklad z eKasy overíte mobilom rýchlo a jednoducho

eKasa a GDPR z pohľadu zákonov a praxe

Podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice môže podnikateľ pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa zaslať alebo sprístupniť v elektronickej podobe, ak s tým kupujúci súhlasí a ak o to požiada pred vytlačením pokladničného dokladu, a podnikateľ pokladničný doklad fyzicky nevytlačí. Zákon zároveň výslovne uvádza, že na účely zaslania pokladničného dokladu vyhotoveného pokladnicou e-kasa v elektronickej podobe je podnikateľ oprávnený spracúvať osobný údaj kupujúceho, ktorým je adresa elektronickej pošty kupujúceho.

V zmysle GDPR sa aj e-mailová adresa za určitých okolností považuje za osobný údaj, a to v prípade, ak ju vieme priradiť k určitej fyzickej osobe alebo existujú prostriedky, ktoré nám to umožnia v budúcnosti. Tu je potrebné zdôrazniť, že e-mailová adresa nie je osobným údajom iba a výlučne v prípade, ak obsahuje meno a priezvisko dotknutej osoby, ale aj v prípade, ak je na základe iných identifikátorov prevádzkovateľ spôsobilý tento údaj priradiť k dotknutej osobe (napr. na základe jej známej prezývky alebo výslovného uvedenia, že ide o e-mailovú adresu fyzickej osoby).

Ak teda bude predávajúci získavať e-mailovú adresu od fyzickej osoby na účel zaslania pokladničného dokladu, tak pôjde o spracúvanie osobných údajov podľa GDPR. Dôležitou skutočnosťou však je, že na tento účel nie je potrebné od kupujúceho žiadať súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v zmysle GDPR (pozor, tu je potrebné si tento súhlas nezamieňať so súhlasom kupujúceho so zaslaním pokladničného dokladu, čo je požiadavkou podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice a nie GDPR).

Vzhľadom na vyššie uvedené by mal byť právnym základom pre takéto spracúvanie osobných údajov oprávnený záujem predávajúceho, ktorý vychádza aj zo zákonnej úpravy, a to z § 8 zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. K tomuto právnemu základu je preto vhodné vyhotoviť test proporcionality, pričom ak podnikateľ zamestnávajúci menej ako 250 zamestnancov nebude spracúvať osobné údaje na tento účel iba príležitostne, tak je potrebné ho uviesť aj v záznamoch o spracovateľských činnostiach.

Odporúčame :  Odosielanie pokladničných dokladov e-mailom - ako na to?

 

Zobraziť všetky články od Lenka Katríková


O autorovi

JUDr. Lenka Katríková – je senior advokátkou v advokátskej kancelárii Stentors, pričom v oblasti advokácie pôsobí od roku 2010. V roku 2014 sa stala spoločníčkou a konateľkou advokátskej kancelárie sídliacej v Starom meste v Bratislave, v mene ktorej vykonávala advokáciu až do roku 2018.

Zameriava sa predovšetkým na oblasť obchodného práva vrátane práva obchodných spoločností a zmluvnej agendy, ochrany osobných údajov, pracovného práva, práva duševného vlastníctva so zameraním sa na právo ochranných známok, ako aj práva verejného obstarávania vrátane oblasti registra partnerov verejného sektora. Prínosom k jej skúsenostiam je aj participácia na rozsiahlych právnych auditoch a rôznych projektoch s cezhraničným prvkom.

Kontakt: www.stentors.eu / mail: katrikova@stentors.eu / mobil: +421 908 731 053

 

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii eKasa

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch