Spojte sa s nami:

Finančná správa je v efektivite kontrol z roka na rok úspešnejšia

Novinky

Finančná správa je v efektivite kontrol z roka na rok úspešnejšia

Efektivita daňových kontrol finančnej správy sa každoročne zvyšuje. Aktuálne dosahuje 75%. Významným spôsobom klesá aj objem zadržiavaných nadmerných odpočtov a skracuje sa čas ich kontrol. Práca finančnej správy sa z roka na rok neustále viac zefektívňuje.

Odporúčame :  eKasa: Podnikatelia ju musia používať ihneď po jej dodaní od výrobcu. Prechodné obdobie má svoje pravidlá

Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Takýto efektívny výber zabezpečuje finančná správa, okrem rôznych prijímaných opatrení v boji proti podvodom, aj efektívnymi daňovými kontrolami.

Efektivita kontrol dosiahla minulý rok rekordných cca 70% – t.j. v roku 2018 zo 7 916 vykonaných kontrol skončilo 5 469 kontrol s nálezom. V tomto roku si finančná správa vedie ešte lepšie – v roku 2019 efektivita kontrol dosahuje zatiaľ 75%.

Finančná správa za prvých 5 mesiacov roka 2019 vykonala takmer 4 000 kontrol, 4 000 miestnych zisťovaní a takmer 12 000 ústnych pojednávaní

Výsledkom sú nálezy v objeme takmer 300 mil. eur. Zatiaľ najvyšší nález v tomto roku predstavuje sumu viac ako 40 mil. eur. Kontrolovaný daňový subjekt v zmysle zákona o dani z príjmov v tomto prípade nezahrnul do základu dane podiel na zisku komplementára, ktorý bol predmetom dane.

Ďalší významný nález bol vo výške takmer 9 mil. eur. Išlo o kontrolu u daňového subjektu, ktorý nepreukázal dodanie technologických zariadení na spracovanie mäsa pri obchodovaní v rámci podvodného karuselu. Kontrolóri finančnej správy majú rozpracovaných ďalších 6 367 kontrol.

Pozitívny vývoj zaznamenala finančná správa aj pri kontrolách súvisiacich s nadmernými odpočtami

K júnu 2019 klesla celková rozpracovanosť kontrol nadmerných odpočtov (NO) DPH o 8% oproti stavu ku koncu roka 2018. O 22% zase klesol oproti minulému roku počet kontrol nadmerných odpočtov trvajúcich viac ako 6 mesiacov. Od roku 2013 navyše významným spôsobom klesol samotný objem zadržiavaných nadmerných odpočtov z dôvodu daňových kontrol. Kým v rokoch 2013 až 2014 bol objem zadržiavaných NO z dôvodu daňových kontrol okolo 300 mil. eur, v súčasnosti je to už len 70 mil. eur.

Aj tieto štatistiky dokazujú, že práca finančnej správy sa z roka na rok neustále viac zefektívňuje.

Odporúčame :  Od 1. júla 2019 zmeny na finančnej správe. Zákon o finančnej správe nadobúda účinnosť

 

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch