Spojte sa s nami:

Finančná správa šije školenia na mieru. Chce tak vyjsť v ústrety svojim klientom

skolenia na mieru financna sprava

Novinky

Finančná správa šije školenia na mieru. Chce tak vyjsť v ústrety svojim klientom

Finančná správa vychádza v ústrety svojim klientom. Zorganizuje pre nich školenia na mieru podľa ich výberu. Podnety na tematické zameranie školení môžu fyzické a právnické osoby navrhovať priamo prostredníctvom stránky finančnej správy na Facebook-u alebo e-mailom na vzdelavanie@financnasprava.sk. Finančná správa chce pomôcť daňovým subjektom získať odborné informácie z oblastí, ktoré ich zaujímajú.

Finančná správa chce vychádzať v ústrety svojim klientom – fyzickým a právnickým osobám aj v oblasti školení

Prostredníctvom stránky finančnej správy na sociálnej sieti Facebook alebo e-mailom na vzdelavanie@financnasprava.sk môžu daňové subjekty navrhovať témy školení z daňovej a colnej oblasti, o ktoré by mali záujem. Finančná správa následne, podľa záujmu o jednotlivé navrhnuté témy školenia a v prípade dostupných personálnych a priestorových kapacít, školenie vyhlási. Školenia opäť začnú od druhej polovice septembra.

Finančná správa školila daňové subjekty už vo viacerých témach

Najviac školení bolo zameraných na elektronickú komunikáciu. Išlo o osem školení v troch mestách na Slovensku, ktoré sa konali v mesiacoch máj až jún. Okrem toho zrealizovala školenia na tému ochrany práv duševného vlastníctva, odbornej kvalifikácie pre osoby zodpovedné za colné záležitosti, pôvodu tovaru a na ďalšie témy. Spolu preškolila zatiaľ približne 400 klientov na 13 školeniach po celom Slovensku.

Výhodou školení organizovaných finančnou správou sú nižšie finančné náklady (v niektorých prípadoch sú školenia dokonca zadarmo) a odborní školitelia priamo z finančnej správy. V prípade školení, ktoré sú platené, ide ale len o taký poplatok, ktorým finančná správa pokrýva výdavky na personálne a priestorové kapacity.

Účinnosťou novely zákona č. 333/2011 z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva bolo od januára 2018 umožnené finančnej správe školiť laickú a odbornú verejnosť v oblasti colných predpisov a daňových predpisov a organizačne zabezpečovať skúšky podľa osobitného predpisu za úhradu, avšak iba v rozsahu vynaložených nákladov.

Táto úhrada je príjmom štátneho rozpočtu

Prípravu jednotlivých školení zastrešuje Akadémia finančnej správy v spolupráci s lektormi – zamestnancami finančnej správy, ktorí sú odborníci s dlhodobou praxou v oblasti správy daní a ciel. Cieľom školení je poskytnúť širšie možnosti klientom finančnej správy v oblasti vzdelávania v daňovej a colnej problematike a získať osvedčenia o odbornej spôsobilosti v týchto oblastiach priamo od odborného garanta – finančnej správy.

 

zdroj: FS SR

 

 

Odoberajte novinky Biznis klubu na Váš mail

* indicates required

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch