Spojte sa s nami:

Finančná správa vyhlásila verejné obstarávanie pre podporné systémy v miliónoch eur

ilustračný obrázok / zdroj: FS SR

Novinky

Finančná správa vyhlásila verejné obstarávanie pre podporné systémy v miliónoch eur

Finančná správa vyhlásila dve verejné obstarávania pre podporné systémy. Jedno sa týka zabezpečenia poskytovania služieb infraštruktúry verejných kľúčov pre systém eKasa a druhé dodávky služieb, poskytovania podpory a rozvoja informačného systému finančnej správy – tzv. PKI.

Výzvy zverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie aj vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Predpokladaná hodnota zákazky týkajúcej sa poskytovania služieb infraštruktúry verejných kľúčov je 18 mil. eur bez DPH a predpokladaná hodnota zákazky PKI je 14,4 mil. eur. V oboch prípadoch ide o zákazky uzatvárané na viac rokov.   

Odporúčame :  eKasa je už tu – STE PRIPRAVENÍ? Toto je potrebné urobiť

Finančná správa vyhlásila dve verejné obstarávania

Jedno obstarávanie súvisí priamo s projektom eKasa, tj. online pripojením pokladníc na finančnú správu. Predmetom zákazky je poskytovanie služieb infraštruktúry verejných kľúčov pre systém eKasa – t.j. poskytovanie služieb externej certifikačnej autority, s neskôr predpokladaným vybudovaním internej certifikačnej autority. Produkty a služby tejto certifikačnej autority budú slúžiť v rámci zabezpečenia dôveryhodnosti a bezpečnosti komunikácie pokladníc s centrálnym riešením projektu eKasa v prostredí finančnej správy. Predpokladaná hodnota tejto verejnej nadlimitnej súťaže je 18 mil. eur bez DPH.

V druhom prípade ide o dodávku služieb pre ďalší rozvoj systému elektronických podpisov PKI finančnej správy. Systém PKI finančnej správy je využívaný ostatnými informačnými systémami finančnej správy. Produkty a služby, poskytované systémom PKI, súvisia s vytváraním optimálnych podmienok pre tvorbu a použitie elektronických podpisov v rámci informačných systémov finančnej správy a ich používateľov. Predpokladaná hodnota zákazky uvedenej verejnej nadlimitnej súťaže je vypočítaná na 14,4 mil. eur bez DPH.

Ponuky je v oboch prípadoch možné prekladať elektronicky do 8. júla 2019, kritériom vyhodnotenia ponúk je najnižšia cena. Po otvorení a vyhodnotení ponúk bude nasledovať elektronická aukcia. Finančná správa v oboch prípadoch uzavrie na základe výsledkov verejného obstarávania zmluvu o poskytovaní služieb s úspešným uchádzačom na 5 rokov.

Cieľom finančnej správy je vybrať dodávateľa, ktorý je schopný garantovať a dodať uvedené služby v požadovanej kvalite a rozsahu. Uchádzači musia preto pri oboch zákazkách dostatočne preukázať svoju technickú a odbornú spôsobilosť. Všetky podmienky súťaže a pokyny pre záujemcov sú obsiahnuté priamo vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie a v súťažných podkladoch.

Odporúčame :  Finančná správa jednoducho neocertifikuje žiadne riešenie, ktoré by pripustilo akékoľvek otvorené „dvere“

 

zdroj: FS SR

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch