Spojte sa s nami:

Finstat: Účtovné závierky za rok 2019 zverejnilo viac ako 156 tisíc firiem

zdroj: Finstat.sk

Novinky

Finstat: Účtovné závierky za rok 2019 zverejnilo viac ako 156 tisíc firiem

Kvôli korona vírusu, zverejnilo doteraz účtovne závierky iba 156 tis. firiem. Je to zhruba o 60 tis. firiem menej, ako v minulom roku. Štát tým pádom dostane dane od týchto firiem s oneskorením.

Predĺžená zákonom stanovená lehota na podanie daňového priznania uplynula 30. júna

Avšak vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s pandémiou koróna vírusu, vyhlásenou 12. marca, je lehota na podanie daňového priznania stanovená na koniec kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V tejto lehote je daňovník povinný aj daň zaplatiť. Táto lehota platí bez ohľadu na to či daňovník oznámil alebo neoznámil predĺženie lehoty na podanie daňového priznania.

Preto stále sledujeme vývoj zverejňovania účtovných závierok za rok 2019 a denne aktualizovaný online prehľad si viete pozrieť na tejto adrese: https://finstat.sk/analyzy/analyza-financnych-vysledkov-firiem-2019

Aktuálne evidujeme, že svoju účtovnú závierku zverejnilo aj napriek týmto opatreniam viac ako 156 tis. firiem. V minulom roku, v rovnakom období, zverejnilo v predĺženom termíne do 30. júna svoju účtovnú závierku 215 tis. firiem a do konca roka necelých 219 tis. firiem. Preto stále očakávame, že približne 60 tis. firiem stále ešte len zverení svoju účtovnú závierku.

Významné spoločností, ktoré ešte nepodali svoju účtovnú závierku za rok 2019, sú napríklad Mobis Slovakia s.r.o., eustream, a.s., ZSE Energia, a.s., či MINERFIN, a.s. a zároveň aj potravinové reťazce ako TESCO STORES SR, a.s., Lidl Slovenská republika, v.o.s., Kaufland Slovenská republika v.o.s., ktoré zverejňujú svoje účtovné závierky až v septembri.

Aké zaujímavé informácie sme zatiaľ zistili o viac ako 156 tis. firmách, ktoré zverejnili svoje výkazy?

  • Najväčšie tržby, viac ako 10 mld. eur, dosahuje VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.;
  • Najväčší zisk, 607 mil. eur, má firma SPP Infrastructure, a. s. vďaka výnosu z dividend zo svojichdcérskych spoločností;
  • Významne najväčšie aktíva vo výške 99,6 mld. eur, má mediálne známa firma BARACUDA AMIZCLUB, s.r.o., ktorá sa nedávno premenovala na KOVÁČ – výroba kačičiek, s. r. o.;
  • Najväčšiu splatnú daň, viac ako 65 mil. eur, má firma SPP – distribúcia, a.s.;
  • Celkový zisk spoločností, ktoré zverejnili svoju účtovnú závierku, klesol o 7%;
  • Tržby analyzovaných spoločností rastú pomalšie, medziročne v roku 2019 len o 1,19%.

Zo zverejnených účtovných závierok počítame online analýzu, aktualizovanú na dennej báze, kde si môžete pozrieť vývoj tržieb, zisku, EBITDA a dane v medziročnom porovnaní a rôznom kategorizovaní: https://finstat.sk/analyzy/analyza-financnych-vysledkov-firiem-2019

Tržby

Vývoj tržieb 156 157 analyzovaných firiem zaznamenal menší medziročný nárast, než v predošlých rokoch. Tempo rastu je pomalšie a predstavuje iba 1,19%. Tento vývoj sa, ale s pribúdajúcim počtom účtovných závierok môže zmeniť.

Aktualizovaný rebríček firiem s najvyššími tržbami za rok 2019: https://www.finstat.sk/databaza-financnych-udajov?Years=2019&PerPage=20&Sort=sales-desc

EBITDA a zisk

EBITDA (zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou) na základe údajov analyzovaných firiem, ma pomalý a mierne rastúci trend a v roku 2019 predstavuje tento rast 2,18%. Výraznú zápornú EBITDA oproti ostatným analyzovaným firmám má spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. vo výške 96 mil. eur.

Odporúčame :  FINSTAT: Zisková a EBITDA marža odvetví na Slovensku

Zisk analyzovaných firiem zaznamenal po prvýkrát za sledované obdobie od roku 2014 medziročný pokles a to o 7,13%. Významnú stratu dosiahla firma U. S. Steel Košice, s.r.o. vo výške 63 mil. eur.

Aktualizovaný rebríček firiem s najvyššími ziskom za rok 2019: https://www.finstat.sk/databaza-financnych-udajov?EmployeeExact=False&RpvsInsert=False&Sort=profit-desc&PerPage=50&Years=2019

Daň z príjmov

Od zavedenia daňových licencií v roku 2014 mala daň z príjmov rastúci trend. Avšak aktuálna daň z príjmov na vzorke 156 157 firiem za rok 2019 klesla o 19,6% na 1 637 mil. eur. Do veľkej miery má na tento výsledok vplyv spoločnosti VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., ktorého zaplatená splatná daň je 58,8 mil. eur a odložená daň je -186,7 mil. eur (zmena rezervy na daňové riziko súvisiace s transferovým oceňovaním), čo predstavuje spolu daň z príjmu -127,8 mil. eur. Zároveň o niečo menší vplyv na výsledok má aj U. S. Steel Košice, s.r.o., ktorého splatná daň z príjmu je -8 mil. eur a odložená daň -21,3 mil. eur, čo predstavuje spolu daň z príjmu -29,7 mil. eur.

Aktualizovaný rebríček firiem podľa najväčšej splatnej dane za rok 2019: https://www.finstat.sk/databaza-financnych-udajov?EmployeeExact=False&RpvsInsert=False&Sort=payed-tax-desc&PerPage=50&Years=2019

Lepší prehľad celkového vývoja dostaneme po tom ako zverejnia svoje účtovné závierky všetky spoločnosti. Avšak presný termín posledného dňa na podanie daňového priznania a účtovných závierok, ktoré sú prílohou daňového priznania, ešte nie je presne známy a závisí od vývoja pandémie korona vírusu.

Odporúčame :  Finstat: Analýza schopnosti slovenských firiem splatiť svoje záväzky z dosiahnutej EBITDA
Odporúčame :  FINSTAT.sk: Účtovné závierky za rok 2019 zverejnilo už viac ako 99 tisíc firiem

 

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch