Spojte sa s nami:

FINSTAT: Zisková a EBITDA marža odvetví na Slovensku

zdroj: Finstat.sk

Novinky

FINSTAT: Zisková a EBITDA marža odvetví na Slovensku

Vplyvom pandémie koronavírusu spoločnosti strácajú svoje príjmy, čím sa dostávajú do ťažkej finančnej situácie. Spoločnosti aj pri obmedzených príjmoch stále musia hradiť svoje záväzky a mzdy zamestnancom.

FinStat sa pozrel na medián marží slovenských odvetví za posledné 3 roky (2016-2018), ktoré nám môžu napovedať aké rezervy boli spoločnosti schopné vytvoriť pred touto krízou. Spoločnosti často operujú len s veľmi malými maržami, čo im neposkytuje dostatočný priestor na vytvorenie rezerv. Navyše ak si spoločnosti vyplácajú dividendy, tak priestor na vytvorenie rezerv je pri viacerých odvetviach veľmi malý.

Zaujímavé zistenia:

  • Najnižšie marže spomedzi slovenských odvetví majú práve tie, ktoré sú najviac postihnuté koronavírusom;
  • Spoločnosti pôsobiace v odvetví Cestovný ruch a gastro priemerne premenia 100€ tržieb len na 20 centov zisku;
  • Nízku ziskovú maržu majú aj odvetvia Predaj a údržba vozidiel (0,7%), Potravinárstvo (0,8%) a Maloobchod (1,1%);
  • Najnižšiu EBITDA maržu má odvetvie Predaj a údržba vozidiel, z 1€ tržieb dokážu premeniť necelé 4 centy na EBITDA;
  • Medzi ďalšie odvetvia s veľmi nízkou EBITDA maržou patrí Cestovný ruch a gastro (3,7%), Maloobchod (4,4%) a Veľkoobchod (4,6%).

Zisková marža

Zisková marža vyjadruje koľko percent tržieb spoločnosť premenila na zisk. Hovorí nám koľko predstavuje zisk z 1 € jej tržieb.

Najnižšiu ziskovú maržu spomedzi slovenských odvetví majú práve spoločnosti, ktoré sú najviac postihnuté koronavírusom. Spoločnosti pôsobiace v odvetví Cestovný ruch a gastro majú priemernú ziskovú maržu len 0,2%. Čo znamená, že spoločnosť má zo 100€ tržieb zisk iba 0,2€. Takéto spoločnosti majú len veľmi malý priestor na vytvorenie rezerv na obdobie krízy.

Veľmi nízku ziskovú maržu majú aj spoločnosti pôsobiace v odvetviach Predaj a údržba vozidiel (0,7%), Potravinárstvo (0,8%) a Maloobchod (1,1%).

Naopak najvyššie ziskové marže dosahujú spoločnosti pôsobiace v Informačných technológiách (8,5%), Práve, poradenstve a účtovníctve (8%) a v Projektovaní z inžinieringu (7,3%).

EBITDA marža

EBITDA marža vyjadruje koľko percent tržieb vie spoločnosť premeniť na EBITDA (zisk pred úrokmi, daňou, odpismi a amortizáciou). Hovorí nám koľko predstavuje EBITDA z 1€ tržieb. Na rozdiel od samotného zisku, EBITDA vyjadruje prevádzkovú výkonnosť spoločnosti.

Aj v prípade EBITDA marže dosahujú najnižšie hodnoty tie najviac ohrozené odvetvia. Najnižšiu EBITDA maržu majú spoločnosti pôsobiace v odvetví Predaj a údržba vozidiel, iba 3,6%. Čo nám hovorí, že spoločnosť dokáže premeniť 1€ tržieb na necelé 4 centy EBITDA.

Medzi ďalšie odvetvia s veľmi nízkou EBITDA maržou patrí Cestovný ruch a gastro (3,7%), Maloobchod (4,4%) a Veľkoobchod (4,6%).

Najvyššie hodnoty EBITDA marže dosahujú spoločnosti z odvetvia Energie a ťažba (31,7%), Nehnuteľnosti (22,2%) a Právo, poradenstvo a účtovníctvo (18,5%).


Odporúčame :  Povinnosti zamestnávateľa počas pandémie + VIDEO

Odporúčame :  Koronavírus robí prievan aj na pracovnom trhu
Odporúčame :  Koronavírus: Analýza trhu priamo ohrozeného koronavírusom COVID-19 na Slovensku

 

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch