Spojte sa s nami:

GDPR: Postavenie právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov z pohľadu ochrany osobných údajov

GDPR

GDPR: Postavenie právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov z pohľadu ochrany osobných údajov

Pred pár dňami vydal Úrad na ochranu osobných údajov metodiku vo vzťahu právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov. V praxi sa často stretávame s mylnými a zavádzajúcimi informáciami. Teraz je k dispozícii oficiálne usmernenie z UOOU, ktoré si môžete prečítať a stiahnuť.

Odporúčame :  Knihy o GDPR / Ochrane osobných údajov pre účtovníkov, živnostníkov, podnikateľov

Nariadením sa chránia základné práva a slobody fyzických osôb, a to najmä ich právo na ochranu osobných údajov

Podľa recitálu 14 Nariadenia sa toto Nariadenie nevzťahuje naspracúvanie osobných údajov, ktoré sa týka právnických osôb, najmä podnikov založených ako právnické osoby vrátane názvu, formy a kontaktných údajov právnickej osoby.

V tejto súvislosti uvádzame do pozornosti závery rozsudku Súdneho dvora Európskej únie1, podľa ktorého sa právnické osoby môžu dovolávať ochrany len v rozsahu, v akom názov právnickej osoby identifikuje jednu alebo viaceré fyzické osoby. Takisto možno uviesť ajstanovisko pracovnej skupiny WP29 4/2007, v zmysle ktorého, informácie o právnických osobách sa môžu tiež považovať za súvisiace s fyzickými osobami, napríklad ak názov právnickej osoby je odvodený od mena a priezviska fyzickej osoby.

Stiahnuť a prečítať celé znenie USMERNENIA UOOU

 

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii GDPR

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch