Spojte sa s nami:

Hrozí NAJVYŠŠIA POKUTA za porušenie GDPR

ilustračný obrázok / zdroj: pixabay.com / British Airways

GDPR

Hrozí NAJVYŠŠIA POKUTA za porušenie GDPR

Spoločnosti British Airways hrozí pokuta za porušenie GDPR až vo výške 183 miliónov libier, čo by v prípade jej reálneho uloženia bola doteraz najvyššia vyrubená sankcia za porušenie GDPR.

Britský dozorný orgán zvažuje uloženie tejto pokuty v súvislosti s kybernetickým incidentom, ktorý bol spoločnosťou British Airways ohlásený v septembri 2018, pričom dozorný orgán má za to, že začiatok tohto incidentu nastal už v júni 2018, a teda 3 mesiace pred jeho notifikáciou.

Podľa oficiálneho vyjadrenia britského dozorného orgánu mala byť kompromitovaná webová stránka spoločnosti British Airways a zákazníci mali byť presmerovaní na podvodnú stránku, prostredníctvom ktorej útočníci zbierali viaceré údaje o zákazníkoch, ako napríklad ich prihlasovacie heslá, údaje z platobných kariet, mená, priezviská, adresy a pod. V dôsledku tejto falošnej stránky malo dôjsť k porušeniu ochrany osobných údajov až približne pol milióna zákazníkov (!).

Nakoľko sa porušenie práva na ochranu osobných údajov týka dotknutých osôb z rôznych štátov Európskej únie, môžu sa k predmetnému incidentu vyjadriť aj dozorné orgány ostatných členských štátov Európskej únie.

British Airways

Rovnako aj samotná spoločnosť British Airways môže v rámci konania ešte ovplyvniť konečné rozhodnutie britského dozorného orgánu. Odhliadnuc od výšky samotnej sankcie, aj uvedený príklad potvrdzuje skutočnosť, že kybernetické útoky sa stávajú čoraz častejšie každodennou súčasťou bežného života a dotýkajú sa veľkého množstva fyzických osôb. Z tohto dôvodu je vhodné nepodceňovať ochranu a prijať adekvátne opatrenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Odporúčame :  JUDr. Zuzana Niederlandová: Spracúvanie fotografií zamestnancov z pohľadu GDPR

zdroj: ico.org.uk

 

Zobraziť všetky články od Lenka Katríková


O autorovi

JUDr. Lenka Katríková – je senior advokátkou v advokátskej kancelárii Stentors, pričom v oblasti advokácie pôsobí od roku 2010. V roku 2014 sa stala spoločníčkou a konateľkou advokátskej kancelárie sídliacej v Starom meste v Bratislave, v mene ktorej vykonávala advokáciu až do roku 2018.

Zameriava sa predovšetkým na oblasť obchodného práva vrátane práva obchodných spoločností a zmluvnej agendy, ochrany osobných údajov, pracovného práva, práva duševného vlastníctva so zameraním sa na právo ochranných známok, ako aj práva verejného obstarávania vrátane oblasti registra partnerov verejného sektora. Prínosom k jej skúsenostiam je aj participácia na rozsiahlych právnych auditoch a rôznych projektoch s cezhraničným prvkom.

Kontakt: www.stentors.eu / mail: katrikova@stentors.eu / mobil: +421 908 731 053

 

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii GDPR

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch