Spojte sa s nami:

Ing. Emil Burák, PhD.: DAŇOVÉ VYSPORIADANIE v roku 2019 – užitočné rady 3.

Novinky

Ing. Emil Burák, PhD.: DAŇOVÉ VYSPORIADANIE v roku 2019 – užitočné rady 3.

Nadväzne na naše DVA predošlé vstupy k tejto téme – pokračujeme dnes TREŤOU časťou. Každoročne sú na pomoc zdaňovaniu (okrem daňových poradcov) k dispozícii rôzne metodické formy daňovej osvety – podpory.

Odporúčame :  Ing. Emil Burák, PhD.: DAŇOVÉ VYSPORIADANIE v roku 2019 – užitočné rady I.

Daňová pomoc k správnemu zdaneniu v praxi

Predovšetkým široká paleta rôznych školení k účtovným závierkam a vyplneniu daňových priznaní na konkrétnej daní za príslušný rok. Okrem toho poradenské rubriky väčšiny novín – denníkov v SR (napr. Sme, Pravda, Hospodárske noviny, atď.).

Ďalej odborné príručky (brožúry) na pomoc vyplneniu daňového priznania (predovšetkým z dielne poradca.skporadcapodnikatela.sk). Okrem toho sú samozrejmým zdrojom informácií k správnemu zdaňovaniu konkrétne daňové zákony (napr. zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty, atď.) a ich výklady s dôvodovými správami. Tiež rozhodnutia súdov vo veciach daní (tzv. daňové judikáty) ako cenný zdroj poučenia z praxe najmä k daňovo-polemickým výdavkom.

V ústrety metodickej pomoci a daňovej osvety vychádzajú aj daňové úrady, kde pripravujú na ich nástenkách a interných oznamovacích tabuliach zvyčajne nielen zoznamy daňových poradcov, ale aj konkrétne správne vyplnené vzory tlačív daňových priznaní

K úspešnému vyplneniu a podaniu daňového priznania na dani z príjmov za rok 2018 je vhodné si uvedomiť aj nasledovné významné atribúty:

Aktualizácie a zmeny oproti predošlému

Proces zdaňovania rieši tzv. daňový poriadok – ktorým je zákon číslo 563/2009 Z. z. o správe daní. Komplexne popisuje každý krok pri zdaňovaní (napríklad daňové priznanie v § 15).

Každý rok sa zvyčajne v priebehu zdaňovacieho obdobia mení zákon o dani z príjmov, takže si pozrite najnovšiu aktualizáciu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Elektronizácia zdaňovania pokračuje – treba rozlišovať, čo je možné podať elektronicky a čo printovo (viac o tom na webe: financnasprava.sk).

Najlepšia informácia je najčerstvejšia z poradenských vzorov a vzorcov k vyplneniu daňového priznania (čerstvé informácie sú najrýchlejšie dostupné cez internet).

Dodržať lehoty a termíny

Daňové priznanie je vhodné nerobiť na poslednú chvíľu, ale radšej si ho pripraviť v predstihu a viackrát si ho po sebe skontrolovať alebo ho dať na kontrolu daňovému odborníkovi.

Daňového poradcu – ak chcete využiť jeho služby, si treba zabezpečiť včas, lebo zvyčajne v marci už sú „rozchytaní“ a zadaní pre daňové služby ich tradičných klientov (tzv. „štamgastov“).

Nedodržaním zákonnej lehoty na podanie daňového priznania a zaplatenie dane sa daňový subjekt vystavuje zbytočne riziku finančnej škody zo sankcie (dorub dane, penále, pokuta).

Efektívne pri daňovom priznaní

Existujú určité pragmatické rady a nepísané i písané daňové pravidlá, z ktorých vyberáme do pozornosti čitateľa najmä tieto:

  1. Daňové školenie na osvieženie pamäti pred podaním daňového priznania určite absolvovať.
  2. Osvetové články k vyplneniu daňového priznania za rok 2018 i niektoré staršie odborné články o daňových priznaniach prečítať.
  3. Aktívne komunikovať s daňovým úradom – ak je niečo nejasné (telefonujte, navštívte klientske centrum daňového úradu počas stránkových hodín a neváhajte sa opýtať na čokoľvek nejasné).
  4. Rozhoduje výška príjmu a typ príjmu (napr. rôznosť tlačiva – daňové priznanie typu A alebo daňové priznanie typu B).
  5. Prípravy tlačiva (elektronické podanie je často problém, vždy je vhodné mať a archivovať aj printovú verziu ako poistku).
  6. Lehota na podanie: Posledný deň na podanie a zaplatenie dane je 31. marec. Ak termín nestíhate, môžete si podanie odložiť o 3 mesiace (pri príjmoch zo zahraničia až o 6 mesiacov), ale len na základe oznámenia, ktoré pošlete daniarom do 31. marca.
  7. Rôzne špeciality – pamätať na ne, kalkulovať s nimi a riešiť ich individuálne (napr. paušálne výdavky, výška nezdaniteľnej časti základu dane, odpočet straty, úľava na vyživovanú osobu, daňový bonus, čo zapísať do osobitných záznamov tlačiva DP…).
  8. Kontrola – viac očí viac vidí: Po vyplnení daňového priznania dajte si ho preveriť. Vyhnete sa chybám a prípadnej pokute.
  9. Chyby – pozor tiež na neustále sa opakujúce chyby v priznaniach ( o daňových chybách a omyloch existujú osobitné odborné články na internete).

ZHRNUTIE – závery

Netrápte sa s daňami samotní, požiadajte o pomoc odborníkov. Ušetríte čas, nervy, zdravie. Využívajte AKTUÁLNE (platné pre toto zdaňovacie obdobie) vzory brožúr a príručiek k správnemu vyplneniu daňových priznaní. A investujte do daňového samovzdelávania.

Za všetky daňové učebnice dostupné v SR podčiarkujem DVE PRAGMATICKÉ – o daňovej prevencii (Daňová prevencia v príkladoch praxe) a daňovej kontrole (Daňová kontrola očami praxe).

Odporúčame :  Ing. Emil Burák, PhD.: DAŇOVÉ VYSPORIADANIE v roku 2019 – užitočné rady 2. (Daňové učebnice a daňové plánovanie)

 

Zobraziť všetky články od Emil Burák


O autorovi

Ing. Emil BURÁK, PhDIng. Emil BURÁK, PhD. – autor (55) – je známy ekonóm a lektor, daňový odborník, znalostný pracovník a vysokoškolský učiteľ. Je nadšený vzdelávač, ktorý viac ako štvrťstoročie pomáha budovať daňovú osvetu na Slovensku. Má za sebou vyše 30-ročnú prax najmä v riadení, financiách a ekonomike. Pracuje v oblasti financií – z toho v daňovej oblasti 22 rokov.

Vo vrcholovom manažmente pracoval 12 rokov – v privátnom (banky) i štátnom (daňové a finančné riaditeľstvo) sektore. Jeho autorské dielo počíta aj 20 kníh (+5 v spoluautorstve) a vyše 1800 odborných článkov doma i v zahraničí.

V prípade potreby viac aj na: www.osobnosti.sk; www.financniodbornici.sk

 

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch