Spojte sa s nami:

JA Slovensko rozhýbalo ekonomické myslenie aj žiakov základných škôl

Novinky

JA Slovensko rozhýbalo ekonomické myslenie aj žiakov základných škôl

Vzdelávací program JA Základy podnikania vyučovaný formou learning-by-doing tento rok priniesol do škôl spolu až 113 odborníkov z praxe. Žiaci piateho a šiesteho ročníka si mali možnosť na vlastnej koži vyskúšať pohovor do zamestnania, zahrali sa na kusovú výrobu a výrobnú linku a prenikli aj do tajov marketingu. Vzdelávacia organizácia JA Slovensko vzdeláva mladých Slovákov na základných školách aj vďaka podpore poisťovne MetLife.

Odporúčame :  Najlepší podnikateľský nápad študentov je recyklácia skateboardov. JA SLOVENSKO

V školskom roku 2017/2018 program JA Základy podnikania realizovalo celkom 121 tried

Najväčším prínosom je účasť dobrovoľníkov z praxe, ktorí odovzdali svoje skúsenosti viac ako 2 600 žiakom z celého Slovenska. Skúsení odborníci boli zo spoločnosti MetLife, z iných podnikateľských subjektov a z radov stredoškolských študentov – absolventov programu JA Firma. Vďaka konzultantom z praxe sa program dostáva aj do menších miest a obcí, a tak majú možnosť program absolvovať žiaci z celého Slovenska.

“S organizáciou Junior Achievement spolupracujeme už tretí rok a stále sa presviedčame, že vštepovať finančnú gramotnosť deťom už na základných školách má svoj zmysel. Sme veľmi radi, že program je úspešný a tešíme sa na ďalšie ročníky.”, spoluprácu zhodnotil Milan Drdoš, riaditeľ komunikácie a značky spoločnosti MetLife.

Medzi sedemdesiatimi siedmimi  zapojenými školami bola aj Základná škola Dolné Orešany

Ich žiaci sa na tento program tešia každý rok. „Program JA Základy podnikania dá žiakom naozaj veľa, ľahkou a zábavnou formou sa naučia základné pojmy a vôbec im to nepríde ako (m)učenie. Na tieto hodiny sa vždy tešia a po ukončení kurzu sú smutní, že už je koniec. Učím to druhý rok a reakcie sú stále rovnaké. Je to naozaj skvelá možnosť pre mladších žiakov ako im ukázať, že finančná gramotnosť je dôležitá a nie je to len o bifľovaní pojmov.“, povedala Monika Vranová, ZŠ Dolné Orešany.

Odporúčame :  JA Slovensko: Aj etika v podnikaní je u stredoškolákov veľmi populárna

„Vďaka programu JA Základy podnikania si môžu piataci a šiestaci na základnej škole vyskúšať, ako to vyzerá vo firme. Hravou formou sa dozvedia viac o výrobe, marketingu, manažmente, organizácií práce, ale aj o finančnej gramotnosti. Našim cieľom je podnietiť žiakov k tomu, aby sa v budúcnosti aktívne a zodpovedne zaujímali o výber svojho budúceho povolania.”, uviedol Peter Kalčevský, programový riaditeľ JA Slovensko, n. o.

JA Základy podnikania – je určený pre žiakov 5. a 6. ročníkov základných škôl, ktorí sa hravou formou oboznamujú so svetom financií a základnými pojmami finančnej gramotnosti, spoznávajú spôsoby použitia peňazí a základné princípy hospodárenia. Cieľom programu je poskytnúť žiakom praktické informácie o organizácii a fungovaní podniku v systéme slobodného podnikania. Žiaci majú možnosť na vlastnej koži si vyskúšať pohovor do zamestnania, hrajú sa na kusovú výrobu a výrobnú linku a preniknú do tajov marketingu.

MetLife, Inc. – jeprostredníctvom svojich pridružených spoločností a pobočiek („MetLife“) jednou z najväčších životných poisťovní na svete. Bola založená v roku 1868. MetLife je globálnym poskytovateľom životného poistenia, dôchodkového zabezpečenia, poistných produktov pre zamestnancov a správy aktív. Svoje služby poskytuje asi 100 miliónom klientov. MetLife má svoje operácie v takmer 50 krajinách a má vedúce postavenie v Japonsku, Latinskej Amerike, Ázii, Európe a na Strednom východe. Pre viac informácií navštívte www.metlife.com.

 

 

Odoberajte novinky Biznis klubu na Váš mail

* indicates required

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch