Spojte sa s nami:

Za úspechom škôl hľadajme zanietených učiteľov a žiakov

Novinky

Za úspechom škôl hľadajme zanietených učiteľov a žiakov

Vo štvrtom ročníku európskeho ocenenia Škola podnikania roka 2018 (The Entrepreneurial School Award) uspelo Gymnázium sv. Tomáša Akvinského z Košíc. Cenu prevzala riaditeľka školy PaedDr. Anna Medvecká a dlhoročná učiteľka Kvetoslava Danková v rámci Európskeho týždňa odborných zručností vo Viedni.Až 17 škôl z celej Európy predstavilo špičkovú víziu a vynikajúcu implementáciu vzdelávacích programov pre podnikanie a zúčastnili sa dvojdňového slávnostného odovzdávania ocenení, ktoré usporiadala organizáciaJunior Achievement Europe (JA Europe) v spolupráci so spoločnosťou Siemens.

„Ak chceme mládež pripraviť na obsadzovanie pracovných miest v budúcnosti, musíme dohliadnuť na to, aby boli vybavení správnymi zručnosťami. Školy, učitelia a rodiny preto zohrávajú dôležitú úlohu pri posilňovaní nielen ich akademických vedomostí, ale aj ich mäkkých / podnikateľských zručností so silným zameraním na praktické skúsenosti. Úspešné školy pre budúce storočie sú určite tie, ktoré sú nominované na ocenenie Škola podnikania roka 2018,“ povedala Caroline Jenner, generálna riaditeľka organizácie JA Europe.

„Našou víziou školy v oblasti podnikateľského vzdelávania je rozvíjať podnikateľské zručnosti žiakov, pomáhať im pri rozvoji ekonomickej a podnikateľskej gramotnosti, ktorú potrebuje každý občan na to, aby porozumel svetu podnikania. Veľké zanietenie kolegyne a žiakov je cestou k úspechu a získaniu mnohých ocenení za 20 rokov práce v tejto oblasti. Najväčšiu podporu pri podnikateľskom vzdelávaní učiteľov na Slovensku poskytuje nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko.“, povedala Anna Medvecká, riaditeľka Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach.

Organizácia JA Europe tento rok odovzdala cenu Škola podnikania 17 európskym stredným školám

Hlavnými kritériami boli dlhodobá vízia a plán v oblasti podnikateľského vzdelávania, do ktorého je aktívne zapojená väčšina študentov a učiteľov školy. Ocenené školy podporujú profesionálny rast učiteľov a poskytujú im kontinuálne vzdelávanie a získavanie praktických skúseností.

V neposlednom rade školy do svojich aktivít zapájajú miestne komunity a podnikateľský sektor. Tieto kritériá sú v súlade so stratégiou EÚ – Europe 2020, ktorá je zameraná na podporu kreativity a inovatívnosti na všetkých úrovniach všeobecného a odborného vzdelávania.

 

 

Odoberajte novinky Biznis klubu na Váš mail

* indicates required

 

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch