Spojte sa s nami:

Ján Oravec: Budeme znižovať administratívnu záťaž, podniky budú súčasťou diskusie o prijímaných opatreniach

zdroj: MH SR

Novinky

Ján Oravec: Budeme znižovať administratívnu záťaž, podniky budú súčasťou diskusie o prijímaných opatreniach

O pripravovaných opatreniach na podporu podnikateľského prostredia a ďalších krokoch potrebných na obnovenie slovenskej ekonomiky po pandémii koronavírusu hovoril štátny tajomník ministerstva hospodárstva Ján Oravec na online webinári Britskej obchodnej komory (Britcham). Zosumarizoval tiež už existujúce opatrenia a prezentoval aktuálny stav čerpania finančných prostriedkov určených na pomoc podnikateľom.  Ján Oravec bol hlavným rečníkom podujatia.

J. Oravec zdôraznil, že „plány na zlepšenie konkurencieschopnosti podnikateľského prostredia na Slovensku boli schválené v programovom vyhlásení vlády.” Časť byrokracie zbytočne brzdiacej podnikanie bude odbúraná prostredníctvom tzv. lex korona v krátkom čase.

Za dôležité považuje štátny tajomník rezortu hospodárstva aj zavedenie povinnosti pre predkladateľov nových regulácií, aby v prvej fáze nezvyšovali a následne znižovali regulačné zaťaženie v ich kompetencii. Zaviesť by sa to malo princípom 1 in 1 out a neskôr 1 in 2 out, pričom inšpiráciou v tejto oblasti pre Slovensko je aj skúsenosť Veľkej Británie.

Ján Oravec predstavil tiež vytvorenie komunikačnej platformy pre priemysel, obchod a služby. Ide o novú Radu vlády pre konkurencieschopnosť a produktivitu, jej predsedom bude minister hospodárstva. Rada bude priestorom na prezentáciu návrhov podnikovej sféry, ktoré budú môcť byť následne začlenené do vládnej politiky. „Budeme vládou, ktorá sa bude snažiť znižovať administratívnu záťaž pre všetky podniky, malé, stredné aj veľké, a umožní podnikom byť aktívnou súčasťou diskusie o všetkých kľúčových opatreniach, ktoré bude vláda navrhovať na reštart ekonomiky”, zdôraznil na webinári Ján Oravec.

Na podujatí sa hovorilo aj o diskutovanom zákaze nedeľného predaja, ekologických nápadoch na oživenie hospodárstva, inteligentných mestách, dôležitosti pohybu podnikov / obchodu cez medzinárodné hranice a v neposlednom rade o príprave na koniec prechodného obdobia Brexitu v decembri 2020.

Odporúčame :  Komunikačná služba "Skype for business" sa finančnej správe osvedčila. Použili ste ju už aj vy?

 

zdroj: MH SR

 

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch