Spojte sa s nami:

Koronavírus (Covid-19) a zdravotné poisťovne verzus podnikatelia. Tieto informácie nám poskytli

Novinky

Koronavírus (Covid-19) a zdravotné poisťovne verzus podnikatelia. Tieto informácie nám poskytli

V predchádzajúcich dňoch sme kontaktovali aj zdravotné poisťovne. Otázka znela – Ako bude reagovať  vaša poisťovňa na aktuálnu situáciu, ktorá sa deje na Slovensku a vo svete?” Svoje vyjadrenie nám zaslala Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktoré si môžete prečítať nižšie. Zdravotná poisťovňa UNION nás odkázala na svoju webovú stránku s popisom. Zdravotná poisťovňa Dôvera sa nám vyjadrila v telefonickom rozhovore, avšak ich reakciu nebudeme zatiaľ uvádzať a počkáme si na ich oficiálne stanovisko.

Ako bude reagovať  vaša poisťovňa na aktuálnu situáciu, ktorá sa deje na Slovensku a vo svete?

V súvislosti s aktuálnou situáciou Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) eviduje podnety poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.  U poskytovateľov zo segmentov ústavnej zdravotnej starostlivosti môže dôjsť  k obmedzeniu prevádzky ich oddelení resp. aj celých zariadení. U ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa negatívne dôsledky môžu prejaviť v nižšom počte pacientov, ktorým poskytujú zdravotnú starostlivosť, a tým aj v nižšej “výkonnosti” týchto poskytovateľov, na ktorú je bežne naviazaná úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť (úplne alebo čiastočne).  

O konkrétnych možnostiach a postupoch aktuálne diskutujeme a aj prakticky operatívne ich realizujeme na rôznych úrovniach. Napríklad vo vzťahu k všeobecným ambulantným lekárom, ktorí majú povinnosť prísnej selekcia pacientov s cieľom minimalizovať kontakt so zdravotníckymi zariadeniami. VšZP odporúča, najmä rizikovým skupinám pacientov, aby zostali v domácom prostredí a chronickú liečbu, ktorá je indikovaná špecialistom, si u všeobecného lekára nechali predpísať telefonicky alebo e-mailom cestou eReceptu. VšZP nebude uplatňovať sankcie voči všeobecným ambulantným lekárom v prípadoch, ak predpíšu liečivo, na ktoré vypršala preskripcia a pacient by mal v užívaní pokračovať.

VšZP je v medziach zákonných oprávnení a možností plne pripravená operatívne reagovať na konkrétne žiadosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, prípadne ich združení, ako aj na rozhodnutia alebo žiadosti štátnych orgánov. Poisťovňa je pripravená  poskytovať plnú súčinnosť všetkým participujúcim subjektom na úspešné zvládnutie situácie. Rovnako je pripravená po ukončení resp. skonsolidovaní súčasného stavu realizovať následné adekvátne opatrenia tak, aby na súčasnú situáciu nedôvodne nedoplácali poskytovatelia zdravotnej starostlivosti ani pacienti.  

VšZP zároveň prijala aj interné opatrenia na konsolidáciu stavu. Na každom kontaktnom mieste VšZP je pri vstupe do budovy umiestnená viditeľne označená schránka na odovzdávanie dokladov, aby sa obmedzil počet osobných návštev na týchto pracoviskách. Poisťovňa oznámila všetkými dostupnými informačnými kanálmi svojim poistencom kontaktné telefónne čísla a e-maily a prijala opatrenia, aby predišla prípadnému preťaženiu týchto komunikačných liniek.

Odpoveď nám zaslala Mgr. Slávka Gáborová, referát komunikácie.

Odporúčame :  Slovenská sporiteľňa vyzýva vládu na rokovania. V súčasnej situácii však krátkodobé populistické opatrenia nepomôžu
Odporúčame :  Tatrabanka vyzýva svojich klientov, ktorí sú v platobnej neschopnosti, aby ju kontaktovali včas
Odporúčame :  Koronavírus spôsobuje obchodné straty vo výške 282 miliárd eur za jeden štvrťrok

 

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch