Spojte sa s nami:

Rakúsky expert: 13 opatrení vlády nestačí, bez zavedenia Kurzarbeit hrozia na Slovensku stovky nezamestnaných

Novinky

Rakúsky expert: 13 opatrení vlády nestačí, bez zavedenia Kurzarbeit hrozia na Slovensku stovky nezamestnaných

Koronavírus COVID 19: Wilfried Serles, rakúsky expert a managing partner poradenskej spoločnosti Grant Thornton tvrdí, že 13 opatrení slovenskej vlády pre podnikateľov nie je dostatočných a neochráni Slovensko od masovej nezamestnanosti. „Pevne verím, že k 13 opatreniam pribudne ešte minimálne jedno ďalšie, tzv. Kurzarbeit. V opačnom prípade hrozí, že sa koronavírus zo zdravotnej epidémie zmení na sociálnu epidémiu so stovkami nezamestnaných.“

Odporúčame :  Vplyv mimoriadnej situácie na Slovensku na odberateľsko-dodávateľské vzťahy medzi firmami

Kurzarbeit dokáže dočasne odbremeniť ekonomiku a zároveň zachovať pracovné miesta

Slovenské opatrenia sa snažia riešiť zlepšenie cashflow podnikateľov primárne odsunom daňových a odvodových povinností. Pre firmy však bude v najbližších mesiacoch najzásadnejšie udržanie zaškolených zamestnancov v čase, kedy musia obmedziť alebo zastaviť výrobu. Prípadné masové prepúšťanie by mohlo firmy dostať definitívne na kolená. Riešením je tzv. Kurzarbeit, počas ktorej zamestnanci dostávajú svoj plat takmer v plnej výške.

„Kurzarbeit je riešením, ktoré firmám umožňuje udržať zamestnancov, pričom títo pocítia len minimálne zníženie platu. Tým, že štát prevezme na seba osobné náklady, umožní firmám prežiť. A v momente, keď sa situácia zlepší, budú firmy pripravené obnoviť výrobu a služby a pomôcť ekonomike. Kurzarbeit dokáže dočasne odbremeniť ekonomiku a  zachovať pracovné miesta. Kurzarbeit je férové sociálne opatrenie, ktoré dokáže zabezpečiť, aby sa koronavírus nezmenil zo zdravotnej na sociálnu epidémiu so stovkami až tisíckami nezamestnaných. Takýto vývoj by mohol byť pre štát smrteľný,“ argumentuje Wilfried Serles.

Čo je Kurzarbeit

Kurzarbeit znamená, že zamestnanci pracujú kratšie a výpadok príjmu im nahradí štát. Zamestnávateľ sa za to, že štát prevezme jeho náklady, zaviaže neprepúšťať. Je to efektívny nástroj, ktorý napríklad Nemecko využilo v rokoch 2012/13 a 2019 pri následkoch finančnej krízy a v prípade, keď odvetvie smerovalo do recesie.

V súčasnej situácii sa ako najvhodnejší javí model, kedy úhradu znížených platov na sebe preberá štát prostredníctvom Úradov práce. Kratší pracovný úväzok by mohla využiť každá firma, ktorá je nútená znižovať objem výroby alebo služieb či kompletne zastavuje svoju činnosť. Počas tejto doby sa pracovné úväzky plošne skrátia, zamestnanci si však zachovajú zamestnanie a môžu sa vrátiť do výroby okamžite, ako to bude možné.

Ako funguje Kurzarbeit aktuálne v Rakúsku

V Rakúsku v súvislosti s koronavírusom zaviedli nasledujúce opatrenia:

 • počas najbližších 6 týždňov môžu firmy požiadať o rozšírený program Kurzarbeit;
 • dohoda s odbormi vo firme, resp. s jednotlivými zamestnancami, ak vo firme nepôsobí odborová organizácia (dohoda definuje trvanie, rozsah redukcie pracovného času) sa predkladá na podpis sektorovým odborom; tieto sú viazané podpísať dohodu do 48 hodín;
 • pred odsúhlasením dohody odbormi musí firma vyriešiť saldo plateného voľna a dovoleniek z predchádzajúcich rokov;
 • následne firma žiada o príspevok na Kurzarbeit;
 • aktuálne je štandardná doba Kurzarbeit 3 mesiace s možným predĺžením;
 • rozsah Kurzarbeit je možné rozšíriť až na 100 % platu zamestnanca;
 • počas celej doby trvania Kurzarbeit sa firmy zaväzujú pracovať aspoň v rozsahu 10 % (túto prácu platí výhradne firma ako alikvótnu časť platu);
 • miera náhrady príjmu:
  • 80% čistého príjmu ak mal zamestnanec pred režimom Kurzarbeit hrubý plat presahujúci 2 685 €;
  • 85% čistého príjmu ak mal zamestnanec pred režimom Kurzarbeit hrubý plat medzi 1 700 a 2 685 €;
  • 90% čistého príjmu ak mal zamestnanec pred režimom Kurzarbeit hrubý plat do 1 700 €;
 • firma sa zaväzuje udržať zamestnanosť všetkých nielen počas režimu Kurzarbeit, ale ešte mesiac po skončení tohto režimu.

 

Odporúčame :  Epidémia koronavírusu ovplyvní čínsku aj svetovú ekonomiku
Odporúčame :  POKRAČOVANIE: Koronavírus (COVID 19) – praktické otázky z pracovného práva
Odporúčame :  Koronavírus spôsobuje obchodné straty vo výške 282 miliárd eur za jeden štvrťrok

 

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch