Spojte sa s nami:

Ľudské zlyhanie a zábudlivosť sú dôvodom neplatenia faktúr skôr v západných než východných krajinách

Novinky

Ľudské zlyhanie a zábudlivosť sú dôvodom neplatenia faktúr skôr v západných než východných krajinách

Ľudské zlyhanie alebo formálne chyby pri platení faktúr, čo sa týka firemných  zákazníkov, sa v oveľa väčšej miere vyskytujú medzi západoeurópskymi než východoeurópskymi krajinami. Ukázala to  reprezentatívna štúdia „European Payment Practices 2018“, skupiny EOS.

Odporúčame :  Firemní zákazníci na Slovensku patria medzi menej disciplinovaných pri platení faktúr

Kým na východe ľudské zlyhanie považuje za dôvod zlej platobnej disciplíny v priemere 30 % respondentov spomedzi firemných zákazníkov, na západe je to až 37 %. Najvypuklejšie je vnímaný tento problém v Dánsku (49 %) a Veľkej Británii (41%).

Formálne chyby sa medzi východoeurópskymi krajinami objavili v 26 % prípadov, medzi západoeurópskymi je to 34 %. Najčastejšie boli uvádzané v Španielsku (43 %) a Dánsku (41%). Najmenší výskyt ľudského zlyhania či formálnych chýb bol zistený v Rusku (20 a 17 %) a tiež Slovinsku (22 a 15 %).

Čo sa týka koncových zákazníkov, veľký rozdiel medzi západo- a východoeurópskymi krajinami je v zábudlivosti: Na východe uvádza tento dôvod neplatenia faktúr 41 % respondentov, na západe až 53 %. Najzábudlivejšími sú ľudia vo Veľkej Británii (61 %) a Francúzsku (60 %).

Zábudlivosť medzi koncovými zákazníkmi či ľudské zlyhanie medzi firemnými je vážnym dôvodom, pre ktorý dochádza k výpadkom pri platení faktúr. Dôsledkom toho je narušený plynulý cash-flow firiem, niektoré majú kvôli nedostatku peňazí dôvodné obavy o svoju existenciu. V takom prípade odporúčame zamyslieť sa nad využívaním služieb spoločností orientujúcich sa na inkaso a manažment pohľadávok,“ uviedol Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko.

Odporúčame :  V Európe rastie počet úhrad načas. Pre Slovensko to však neplatí

 


O prieskume „European Payment Practices“:

Prieskum skupiny EOS s názvom „European Payment Practices“ (Európske platobné postupy) analyzuje vzťahy medzi platobnými zvyklosťami, podmienkami a vplyvom peňažných tokov na európsku ekonomiku a spoločnosť. Nezávislý inštitút pre prieskum trhu Kantar TNS na jar 2018 opäť v mene skupiny EOS oslovil odborníkov z európskych krajín v rámci prieskumu a opýtal sa ich na miestne platobné zvyklosti.

Tento prieskum je jedinečný, nielen čo sa týka množstva – 3 400 spoločností v 17 európskych štátoch, ale aj pokiaľ ide o zameranie na firemnú klientelu. Predmetom analýzy sa stali názory odborníkov na manažment pohľadávok zo spoločností, ktoré majú ročné príjmy v priemere 28 milión eur  s počtom zamestnancov 180.

Na otázky o svojich skúsenostiach s platbami, hospodárskom vývoji krajiny a rizikách v manažmente pohľadávok odpovedalo po 200 firiem  z Veľkej Británie, Španielska, Francúzska, Dánska, Grécka, Rumunska, Ruska, Slovenska, Bulharska, Poľska, Maďarska, Chorvátska, Slovinska, Belgicka, Švajčiarska, Českej republiky a Nemecka. 

O spoločnosti EOS Group:

Spoločnosť EOS Group je jedným z popredných medzinárodných poskytovateľov finančných služieb na mieru. Jej hlavnou činnosťou je správa a manažment pohľadávok. S počtom zamestnancov viac ako 8 000 zaisťuje finančnú bezpečnosť pre svojich približne 20 000 zákazníkov v 26 krajinách po celom svete, a to prostredníctvom viac ako 60 dcérskych spoločností vrátane Slovenska.

V rámci medzinárodnej siete partnerských spoločností EOS Group ponúka svojim zákazníkom služby vo viac než 180 krajinách na všetkých kontinentoch. Jej kľúčovými sektormi sú bankovníctvo, poisťovníctvo, sieťové odvetvia, telekomunikácie, zásielkový predaj a e-commerce.

Viac informácií nájdete na: www.eos-solutions.com.

 

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch