Spojte sa s nami:

Martin Tužinský: Viete, ako sa vyhnúť platiteľstvu DPH po zmene definície obratu od 1. januára 2019?

Novinky

Martin Tužinský: Viete, ako sa vyhnúť platiteľstvu DPH po zmene definície obratu od 1. januára 2019?

Novelou zákona o DPH sa s účinnosťou od 1. januára 2019, okrem iného, mení aj definícia obratu na účely DPH. Ide o podstatnú zmenu, týkajúcu sa najmä fyzických osôb, pretože sa upúšťa od vymedzenia (sledovania) obratu podľa príjmov fyzickej osoby.

Obratom sa od 1. januára 2019 bude rozumieť hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb v tuzemsku

Vzhľadom na to, že obrat na účely DPH sa sleduje vždy za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, môže sa stať, že práve “vďaka” zmene definície obratu na účely DPH sa mnohé FO (ktoré doteraz balansovali na hrane platiteľstva DPH) stanú platiteľom DPH napr. už v januári 2019!

Podstatné je povedať, že aj podnikateľ – neplatiteľ DPH musí po 1. januára 2019 pochopiť pojem „dodanie tovaru“ alebo „poskytnutie služby“ a „dátum dodania tovaru“ alebo „dátum poskytnutia služby“. Postup vystavenia faktúry „kedy príde“ a uvedenie dátumu vystavenia a dátumu splatnosti (v tom lepšom prípade správne) po 1. januára 2019 nebude stačiť! Na faktúre bude musieť podnikateľ uviesť aj dátum dodania, ktorý je rozhodujúci pre správne určenie, kedy dodaný tovar alebo poskytnutá služba má byť súčasťou obratu na účely DPH.

Máte záujem dozvedieť sa 5 praktických tipov a legálnych odporúčaní, ako sa vyhnúť platiteľstvu DPH a pochopiť danú zmenu na početných príkladoch?

Napíštemi  jednoducho “Mám záujem” na mail mamzaujem@profuturion.sk a automaticky Vám BEZPLATNE odošleme 5 stranový pdf. dokument, kde sa dočítate presne to, čo potrebujete!

Autorom článku je Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca.

Pomôžte Vašim klientom dobrou radou a buďte v ich očiach nenahraditeľnou súčasťou ich podnikateľského života …

 

Zobraziť všetky články od Martin Tužinský


O autorovi

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. – Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venuje sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností.

Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Som autorom praktických pomôcok pre účtovníkov / ekonómov / daňových poradcov / audítorov (napr. Interaktívna tabuľka v exceli na výpočet základu dane, vzory skrátených transferových dokumentácií, poznámky pre mikro / malé / veľké účtovné jednotky a iných).

Rovnako som odborným garantom portálu www.jednoduche.sk, ktorý slúži okrem iného ako pomôcka na online vyplňovanie daňových priznaní k dani z príjmov pre fyzické i právnické osoby s množstvom intuitívnych funkcií, automatických výpočtov, eviduje položky upravujúce základ dane a výsledkom je možnosť exportovania daňového priznania do xml portálu s možnosťou jeho následného podania na stránke FR SR.

 

Odoberajte novinky Biznis klubu na Váš mail

* indicates required

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch