Spojte sa s nami:

Ministerstvo hospodárstva SR bude historicky prvýkrát vyberať výkupcov zelenej elektriny

ilustračný obrázok / pixabay.com

Novinky

Ministerstvo hospodárstva SR bude historicky prvýkrát vyberať výkupcov zelenej elektriny

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na predkladanie ponúk do aukcie na výber výkupcu zelenej elektriny. Výkupca elektriny bude vykupovať elektrinu od výrobcov a zároveň preberie zodpovednosť za odchýlku za menších výrobcov, ktorí majú právo na uvedenú podporu. Tento krok je súčasťou veľkej reformy obnoviteľných zdrojov energie, ktorá sa začala od januára.

„Postupne zavádzame do tejto oblasti viac trhového princípu, aby bola výroba nákladovo efektívna a súčasne mala minimálny dosah na koncové ceny elektriny,” zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga. Výkupcovia elektriny začnú reálne pôsobiť od januára budúceho roka a úspešní uchádzači získajú oprávnenie na dva roky.

Odporúčame :  Poslanci schválili veľkú novelu zákona o podpore zelenej energie

Výkupcovia nahradia doterajšie pôsobenie prevádzkovateľov distribučných sústav pri činnostiach spojených s podporu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnou kombinovanou výrobou. „Systém zmien týkajúci sa výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov je v súlade s legislatívou EÚ a  podmienkami štátnej pomoci,” podčiarkol minister hospodárstva. Do konca roka by mali byť vyhlásené aj aukcie pre nové zdroje energie z obnoviteľných zdrojov.

V prípade výkupcov elektriny pôjde o jednokolovú transparentnú aukciu, pri ktorej uchádzači ponúknu cenu bez znalosti ponúk ostatných uchádzačov

Záujemcovia v ponuke predloženej v osobitnej obálke uvedú požadovanú úhradu za činnosť výkupcu elektriny v EUR/MWh. Môže ísť o ponuky pre jednotlivé súťažené územia, dve alebo všetky alebo súhrn súťažených území pre celé Slovensko.

Jediným hodnotiacim kritériom pri vyhodnocovaní ponúk bude výška požadovanej úhrady za činnosť výkupcu elektriny, pri splnení podmienky minimalizácie celkových nákladov na zabezpečenie činnosti výkupcu elektriny pre všetky súťažené územia. Jednotlivými súťažnými územiami sú oblasti existujúcich distribučných spoločnosti – Stredoslovenskej, Západoslovenskej a Východoslovenskej distribučnej spoločnosti, ako aj celé územie Slovenska.

V aukcii možno vybrať pre každé súťažené územie iného záujemcu

Cenové ponuky sa budú vyhodnocovať jednotlivo pre súťažené územia a súčasne pre súhrn všetkých súťažených území. Ak bude cenová ponuka predložená pre súhrn všetkých súťažených území výhodnejšia ako súhrn cenových ponúk predložených pre jednotlivé súťažené územia, vyberie sa záujemca, ktorý doručil cenovú ponuku pre súhrn všetkých súťažených území. V opačnom prípade sa vyberú záujemcovia, ktorí doručili najvýhodnejšie cenové ponuky pre jednotlivé súťažené územia.

Lehota pre záujemcov na predkladanie ponúk je do 20. septembra do 15:00. Rozhodujúci je termín doručenia ponuky (osobne alebo poštovou prepravou) na podateľňu ministerstva.

Presné znenie výzvy a podrobnejšie informácie

 

Odporúčame :  Malé vodné elektrárne vyrobia vyše tretinu elektriny v porovnaní s elektrárňou Nováky

 

zdroj: MH SR

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:



Odporúčame



Odporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch