Spojte sa s nami:

Nová európska legislatíva má efektívnejšie chrániť spotrebiteľov. Pod názvom „Nová dohoda pre spotrebiteľov” (New Deal for Consumers)

Novinky

Nová európska legislatíva má efektívnejšie chrániť spotrebiteľov. Pod názvom „Nová dohoda pre spotrebiteľov” (New Deal for Consumers)

V Bratislave sa diskutovalo o novej európskej legislatíve, ktorá by mala výrazne pomôcť pri ochrane spotrebiteľov. Hlavnou témou podujatia Spotrebiteľský dialóg (Consumer Dialogue), ktoré zorganizovala EK v spolupráci s rezortom hospodárstva, bol balík legislatívnych návrhov Európskej komisie. Verejnosť sa tak mohla dozvedieť podrobnosti o obsahu návrhov smerníc a diskutovať o ich dôsledkoch na národnú legislatívu. 

V apríli zverejnila Európska komisia legislatívny balíček „Nová dohoda pre spotrebiteľov” (New deal for Consumers). Balík pozostáva z legislatívnych návrhov, ktorých cieľom je zmodernizovať spotrebiteľské právo a zabezpečiť silný, účinný a efektívny systém presadzovania práva.

„Teší ma, že sa Európska komisia usiluje aj takouto formou priblížiť pripravovanú legislatívu subjektom, ktorých sa bude najviac dotýkať – spotrebiteľom a obchodníkom,” povedal štátny tajomník MH SR Rastislav Chovanec. Legislatívne návrhy predložené Európskou komisiou obsahujú podľa Chovanca viacero prvkov, ktoré rezort hospodárstva ako gestor ochrany spotrebiteľa na Slovensku oceňuje a víta.

Ide napríklad o legislatívne riešenie problematiky dvojakej kvality produktov

Na tento problém Slovenská republika dlhodobo upozorňuje a pozornosť sa mu venuje aj na európskej úrovni. Výrobky rovnakej značky by mali mať rovnaké kvalitatívne parametre bez ohľadu na to, v akom členskom štáte sú predávané. Správanie spotrebiteľov by mohlo byť iné, pokiaľ by boli náležite informovaní o značne nižšej kvalite vybraného produktu rovnakej značky a obalu, ako je predávaný v inom členskom štáte.

„Ukázalo sa, že riešenie problému predaja výrobkov s rôznym zložením pod tou istou značkou a tým istým obalom si vyžaduje zmenu legislatívy, a preto vnímame pozitívne, že Európska komisia zaradila príslušné ustanovenia do legislatívneho balíka New Deal for Consumers,” skonštatoval R. Chovanec, ktorý tiež ocenil jednoznačné stanovenie možnosti členských štátov prijať na národnej úrovni prísnejšiu úpravu týkajúcu sa nevyžiadaných návštev obchodníka v domácnosti a predajných akcií, teda napríklad aj tzv. „šmejdov”.

Nová legislatíva by tiež mala zabezpečiť, aby spotrebitelia nakupujúci prostredníctvom online platforiem vedeli, či nakupujú tovar alebo služby od obchodníkov alebo od nepodnikajúcich fyzických osôb, a či sa na nich vzťahujú ustanovenia chrániace spotrebiteľov.

Európska komisia sa tiež snaží vytvoriť efektívny mechanizmus kolektívneho uplatňovania práv spotrebiteľov na európskej úrovni. Slovensko patrí medzi členské štáty, v ktorých zatiaľ neexistuje účinný systém kolektívnych žalôb na nápravu pre poškodených spotrebiteľov.

„Preto veríme v pozitívny prínos navrhovanej právnej úpravy pre vymožiteľnosť práv slovenských, ale aj európskych spotrebiteľov,” uzavrel štátny tajomník rezortu hospodárstva. Navrhované smernice by mohli byť prijaté na európskej úrovni počas nasledujúceho roka.

 

zdroj: MH SR

 

 

Odoberajte novinky Biznis klubu na Váš mail

* indicates required

 

 

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch