Spojte sa s nami:

Nové závery súdu týkajúce sa COOKIES. Čo sa zmení?

ilustračný obrázok / pixabay.com

GDPR

Nové závery súdu týkajúce sa COOKIES. Čo sa zmení?

V súčasnej dobe snáď ani neexistuje webová stránka, ktorá by vôbec nevyužívala súbory cookie. Aj napriek tejto skutočnosti však možno v praxi badať zásadné rozdiely v nastavovaní cookies a plnení si povinností, ktoré s nimi súvisia.

Jedno z najaktuálnejších rozhodnutí Súdneho dvora EÚ z 1.októbra 2019 prináša jednoznačnú odpoveď na čiastkové otázky, ktoré sa týkajú postupu získavania súhlasu s cookies od používateľov internetových stránok.

Odporúčame :  Hrozí NAJVYŠŠIA POKUTA za porušenie GDPR

Vopred označené políčko

Súdny dvor sa v predmetnom rozhodnutí vysporiadaval s otázkou, či je možné predškrtnuté políčko pri súhlase s cookies považovať za riadne daný súhlas. Súdny dvor dospel jednoznačne k záveru, že v takejto situácii súhlas nie je daný správne, nakoľko nemožno vylúčiť, že používateľ si takéto políčko pred pokračovaním v činnosti na internetovej stránke ani nemusel všimnúť.

V prípade, ak teda využívate súbory cookie, pre ktoré potrebujete súhlas používateľa, tak takýto súhlas musí byť daný aktívne. Vopred označené začiarkovacie políčko, ktorého označenie musí používateľ zrušiť, aby tak odmietol dať svoj súhlas, nepredstavuje účinne daný súhlas.

V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že daný prípad sa týkal cookiesspracúvania osobných údajov, ktoré boli používané na reklamné účely. Pri tomto type cookies sa vyžaduje danie súhlasu. Súdny dvor však neriešil, ako sa vysporiadať s tými cookies, ktoré sa považujú za tzv. essential, t.j. ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie webstránky. K tejto problematike však zaujali postoj už viaceré dozorné úrady, pričom ich závery môžete nájsť v našom článku – Nové komplexné usmernenie: Ako správne používať cookies?

Súkromie aj bez osobných údajov

Súdny dvor zároveň konštatoval, že akékoľvek informácie uložené v koncovom zariadení používateľov elektronických komunikačných sietí (t.j. v notebooku, tablete, telefóne) sú súčasťou súkromia používateľov, a to bez ohľadu na to, či ide o osobné údaje alebo nie.

Podľa Súdneho dvora, ktorý zároveň v tomto smere odkázal na odôvodnenie 24 Smernice 2002/58, je cieľom tohto prístupu najmä chrániť používateľov pred nebezpečenstvom, že skryté identifikátory alebo iné podobné zariadenia preniknú do koncového zariadenia týchto užívateľov bez ich vedomia. Z tohto dôvodu je preto potrebné žiadať súhlas a plniť si informačnú povinnosť aj v prípade, ak cookies neobsahujú informácie, ktoré by bolo možné považovať za osobné údaje dotknutých osôb podľa GDPR.

Aké informácie nezabudnúť poskytnúť?

Súdny dvor v neposlednom rade potvrdil, že používateľov internetových stránok je potrebné informovať nielen o účele spracúvania údajov, ale aj o dĺžke funkčnosti súborov cookie, ako aj o skutočnosti, či tretie osoby majú alebo nemajú prístup k týmto cookies.

Zhrnúc vyššie uvedené je zrejmé, rozhodovacia prax súdov začína s konečnou platnosťou riešiť otázky, ktoré sa týkajú nielen ochrany osobných údajov, ale aj súkromia jednotlivcov. Určite bude zaujímavé, ako sa s danou oblasťou vysporiada zákonodarca v novo pripravovanom e-Privacy nariadení, najmä či bude vychádzať z doterajších rozhodnutí Súdneho dvora alebo si zvolí úplné novú cestu.

Odporúčame :  GDPR: Bolo vydané komplexné usmernenie ku cookies. Vznikajú nové povinnosti?

 

Zobraziť všetky články od Lenka Katríková


O autorovi

JUDr. Lenka Katríková – je senior advokátkou v advokátskej kancelárii Stentors, pričom v oblasti advokácie pôsobí od roku 2010. V roku 2014 sa stala spoločníčkou a konateľkou advokátskej kancelárie sídliacej v Starom meste v Bratislave, v mene ktorej vykonávala advokáciu až do roku 2018.

Zameriava sa predovšetkým na oblasť obchodného práva vrátane práva obchodných spoločností a zmluvnej agendy, ochrany osobných údajov, pracovného práva, práva duševného vlastníctva so zameraním sa na právo ochranných známok, ako aj práva verejného obstarávania vrátane oblasti registra partnerov verejného sektora. Prínosom k jej skúsenostiam je aj participácia na rozsiahlych právnych auditoch a rôznych projektoch s cezhraničným prvkom.

Kontakt: www.stentors.eu / mail: katrikova@stentors.eu / mobil: +421 908 731 053

 

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii GDPR

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch