Spojte sa s nami:

Novela daňového poriadku

Novinky

Novela daňového poriadku

Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) víta príležitosť aktívne sa zúčastniť legislatívneho procesu zefektívnenia daňového poriadku a radi poskytneme Ministerstvu financií SR naše podnety a odborné návrhy.

Juraj Vališ – Slovenská komora daňových poradcov: “Pozitívne vnímam, ak budú kritéria pri Indexe daňovej spoľahlivosti transparentné, verejné a kontrolovateľné tak, aby podnikateľský subjekt vopred vedel čo má splniť a aké benefity získa. V súčasnosti podnikatelia nemajú vedomosť prečo sú zaradení v danej kategórii a ako sa môžu stať spoľahlivejším subjektom.“

Čo sa týka simultánnych daňových kontrol, tak zmeny, o ktorých hovorí ministerstvo financií, zjednodušia a zefektívnia kontrolnú činnosť daňovej správy. Bude možné rýchlejšie vypátrať a eliminovať celý reťazec podvodného konania a nebude nutné opakovať niektoré úkony pri každej jednotlivej kontrole. Napríklad výsluch určitého svedka bude možné vykonať iba raz a nie opakovane pri každej kontrole.

Juraj Vališ – Slovenská komora daňových poradcov: „Musím však upozorniť, že je dôležité, aby simultánna kontrola bola zameraná iba na konkrétnu problematickú reťazovú transakciu a nemala by sa týkať všetkých transakcií všetkých kontrolovaných subjektov pretože by mohlo prísť k porušeniu ich daňového tajomstva. Každý z kontrolovaných subjektov je oprávnený nahliadnuť do celého spisu z kontroly a mal by tak možnosť dozvedieť sa o všetkých transakciách ostatných podnikateľov, ktorých daňová správa kontroluje, a to aj o údajoch nesúvisiacich s problematickou reťazovou transakciou.“

Tretím návrhom Ministerstva financií SR je výraznejšie využívanie registra diskvalifikácie pri opakovaných porušeniach daňových zákonov. Ak je v Registri diskvalifikácií fyzická osoba zapísaná, nemôže vykonávať funkciu štatutárneho orgánu v žiadnej obchodnej spoločnosti.

Juraj Vališ – Slovenská komora daňových poradcov: „Keďže ide o výrazný zásah do práv občana, budeme sa snažiť aby zápisy do Registra diskvalifikácie boli možné až po preskúmaní súdom. Môže totiž nastať situácia, že podnikateľ sa vo veci rozhodnutia v daňovom konaní obráti na súd. V prípade, ak by súd rozhodol v jeho prospech a rozhodnutie finančnej správy by zrušil, štatutár by bol neoprávnene vymazaný z dôvodu zápisu do Registra diskvalifikácií a mohol by sa následne domáhať náhrady škody. Hrozba zápisu štatutára do Registra diskvalifikácií nesmie odrádzať daňové subjekty, ktoré majú odlišný názor na výklad často nejednoznačných daňových predpisov, od možnosti obrany svojich práv na súde.“

Odporúčame :  Štát pomôže s nájmami, dôležitá je dohoda prenajímateľa a nájomcu
Odporúčame :  Sociálna poisťovňa: O odklad odvodov už požiadalo vyše 51 tisíc zamestnávateľov a živnostníkov
Odporúčame :  Finančná správa: Firmám a podnikateľom ponúkame v čase koronakrízy bezplatné školenia. Vyberte si z týchto termínov

 

zdroj: SKDP

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch