Spojte sa s nami:

NOVINKA: Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty prechádza transformáciou

Novinky

NOVINKA: Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty prechádza transformáciou

Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty (ďalej ako „DÚ VDS“) prechádza transformáciou. Okrem rozšírenia počtu klientov či zmeny názvu úradu je najvýraznejšou zmenou poskytovanie ešte lepšieho a komplexnejšieho servisu pre klientov, a to vďaka prepojeniu riešenia colnej a daňovej agendy. DÚ VDS sa od 1. júla mení na Úrad pre vybrané hospodárske subjekty (ďalej ako „ÚVHS“). ÚVHS sa zriaďuje k 1. júla 2019 zákonom č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe.

Odporúčame :  Poznáme víťazov súťaže Mladý inovatívny podnikateľ 2019

Od 1. júla 2019 sa jeden z úradov finančnej správy, DÚ VDS, transformuje na Úrad pre vybrané hospodárske subjekty

Pre svojich klientov bude zabezpečovať komplexný servis v daňovej aj colnej agende. Finančná správa aj takto opäť posilní proklientsky a transparentný prístup, ktorý bude založený na vzájomnej spolupráci.

Klienti úradu budú mať k dispozícii manažéra vzťahu s klientom (známeho ako „Key account manažér“). Jeho úlohou bude zabezpečovať aktívnu spoluprácu medzi ÚVHS a klientom v daňovej aj colnej agende. Pre vybrané hospodárske subjekty sa tak vzťahový manažér stane dôležitým kontaktom na finančnej správe, ktorý bude zabezpečovať pre klienta komplexný servis.

Nový úrad získa aj nových klientov

Kým doteraz to boli poisťovne a zaisťovne, banky a pobočky zahraničných bánk a subjekty, ktoré dosiahli ročný obrat 40 mil. eur a viac dva roky po sebe, od 1.júla sa portfólio klientov úradu rozšíri aj o schválené hospodárske subjekty a žiadateľov o udelenie statusu schválené hospodárske subjekty, obchodníkov s cennými papiermi, DSS a DDS a platobné inštitúcie. To predstavuje nárast o 30%.

Spolu tak bude spravovať ÚVHS od 1. júla 2019 celkovo viac ako 1 000 subjektov.

Zámer vytvoriť organizačnú zložku pre vybrané hospodárske subjekty je súčasťou Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020, ktoré predpokladá transformáciu DÚ VDS na ÚVHS. Jeho úlohou je zabezpečiť osobitný prístup pre vybrané hospodárske subjekty spočívajúci najmä v efektívnej komunikácii s finančnou správou v oblasti daňovej a colnej agendy, metodickej podpore, pri riešení sporných otázok a zabezpečení vyššej právnej istoty.

Zámer je podporený zabezpečením iniciatívy Európskej únie v rámci strategického cieľa colnej únie, ktorou je Slovensko viazané.

Odporúčame :  Od 1. júla 2019 zmeny na finančnej správe. Zákon o finančnej správe nadobúda účinnosť

 

zdroj: FS SR

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch