Spojte sa s nami:

Odborník radí: Chcete v podnikaní dosiahnuť lepšie výsledky? Začnite s mapovaním biznis procesov

Novinky

Odborník radí: Chcete v podnikaní dosiahnuť lepšie výsledky? Začnite s mapovaním biznis procesov

Biznis mentoringu sa venujem viac ako dva roky. Robila som konzultácie v 120-tich rôznych firmách a 90 % z nich vôbec nepoužíva metódu mapovania biznis procesov a nič netuší o jej výhodách.

V tomto článku sa dozviete, prečo je mapovanie biznis procesov pre podnikanie dôležité. Najprv si ujasníme, čo je mapovanie biznis procesov, a v ďalšom článku sa potom pozrieme na jeho výhody.

Odporúčame :  Odborník radí: Desať chýb, ktorým by ste sa mali vyhnúť pri podnikaní

Čo je mapovanie biznis procesov

Mapovanie biznis procesov prebieha v nasledujúcich krokoch:

1. AKO TO FUNGUJE DNES najprv si zmapujeme existujúce procesy vo firme. Napríklad, ak vyrábate tričká, prejdete si všetky procesy, ktoré súvisia s ich výrobou (spôsob výberu strojov, materiálu, pracovnej sily…) a distribúciou (ako sa výrobok dostane ku klientovi, či využijete veľkosklady alebo skôr retailové predajne, akú marketingovú kampaň uprednostníte…).

2. GAP ANALÝZA – potom hľadáme nezrovnalosti (GAP – medzeru) medzi súčasným stavom vo firme a jeho ideálom (aké by to mohlo byť). Rozmýšľame, akým spôsobom môžeme medzeru prekonať. Čo potrebujeme spraviť, aby procesy vo firme fungovali lepšie. Odstraňujeme úzke, slabé a kritické miesta, pričom myslíme na maximálnu kvalitu pri najnižšej možnej cene.

3. ROZHODNUTIA O ZMENÁCH – výsledkom GAP analýzy môže byť odstránenie chýb, ktoré vznikajú ľudským faktorom. Zlacnenie procesu môžeme získať aj skrátením času. (Napríklad zjednodušíme výber kvalitného materiálu na výrobu tričiek. Asistentka už nebude pobehovať medzi jednotlivými oddeleniami a zháňať súhlas kompetentných osôb, ale využije online komunikáciu.) Vyrobíme viac za menej peňazí alebo za kratší čas.

Ďalším rozhodnutím môže byť aj automatizácia procesu prostredníctvom softwaru, ktorý prinesie želaný efekt a je k dispozícii zdarma alebo priamo šitý na mieru.

Nie všetky zmeny môžeme implementovať naraz. Realizujeme ich postupne, na základe toho, v akej fáze sa firma nachádza. Je dôležité si určiť priority, ktoré rozhodnutia uskutočníme hneď, a ktoré neskôr, s prihliadnutím nielen na benefity, ale aj na finančné možnosti firmy a rýchlosť ich uskutočnenia.

4. POROVNANIE odmeriame si výsledok zrealizovanej zmeny, aké to bolo predtým, a aké je to teraz. Zistíme, či sme dosiahli želaný stav v podobe buď vyšších tržieb, objednávok alebo znížených výrobných nákladov pri zachovaní maximálnej kvality.

 

Nabudúce si v článku posvietime na to, prečo je užitočné aj pre malú firmu vedieť, ako sa v nej činnosti dejú a ako zistiť, prečo sú výsledky také, aké sú.

 

Zobraziť všetky články od Soňa Ondrejková


O autorovi

Ing. Soňa Ondrejková má rozsiahle manažérske, projektové, exekutívne a operatívne skúsenosti. Svoje pracovné skúsenosti a zručnosti získala vo francúzskom výrobnom závode a v americkej IT korporácií.

V poslednej pozícií tri roky riadila tím 170 konzultantov, projektových manažérov a vývojárov. Ako manažérka „delivery“ centra mala veľkú finančnú, operatívnu a riadiacu zodpovednosť za organizáciu, ktorá dodávala komplexné aplikačné služby pre viac ako 35 zákazníkov po celom svete vo viac ako štyroch jazykoch, často v režime 24×7.

Začiatkom roku 2016 založila RozhybBiznis.sk a jej hlavnou činnosťou je biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení pre dlhodobo udržateľný a stabilný biznis malých a stredných firiem. Učí majiteľov firiem ako odhaliť a odstrániť slabé a kritické miesta vo firme,prečo a ako mapovať biznis procesy, ako firemná kultúra ovplyvňuje fungovanie firmy, ako rozdeliť kompetencie, aké kľúčové ukazovatele výkonnosti merať a ako sa podľa nich rozhodovať, čím posilniť stabilitu firmy, ako vytvoriť súlad medzi prioritami a trávenímpracovného času a ako efektívne využívať svoje zdroje (financie, čas, ľudské zdroje, informácie, materiál).

Podľa „Gallup Strength Finder“ testu má Soňa týchto 5 top silných stránok:

1. Rozvážnosť 2. Harmónia 3. Disciplína 4. Zodpovednosť 5. Konzistentnosť

 

 

Odoberajte novinky Biznis klubu na Váš mail

* indicates required

 

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch