Spojte sa s nami:

Oprava základu dane pri oneskorenom dobropise, ktorý je vystavený na inú sumu. #účtovnícky seriál 1

Novinky

Oprava základu dane pri oneskorenom dobropise, ktorý je vystavený na inú sumu. #účtovnícky seriál 1

Situácia

Dodávateľ, ktorý je platiteľom dane dodal odberateľovi tiež platiteľovi dane  tovar v celkovej hodnote  2 000 EUR.

Odberateľ  vrátil dodávateľovi časť tovaru za  400 EUR, ale od dodávateľa nedostal dobropis, tak postupoval pri oprave odpočítanej dane podľa 53 ods. 1  zákona o DPH tretia veta. Po oprave odpočítanej dane dostal platiteľ dobropis, ale na sumu  390 EUR.

Odporúčame :  Ivana Glazelová: Dodanie a nájom nehnuteľnosti od 1. januára 2019

Ako platiteľ zrealizuje opravu?   

Riešenie:

Odberateľ   pri prijatí  tovaru uplatnil odpočítanie dane z celkovej  sumy dodaného tovaru

2 000 EUR a následne opravil odpočítanú daň o sumu dane prislúchajúcu k cene vráteného tovaru v sume 400 EUR, pričom opravu odpočítanej dane vykázal v DP a v KV podanom za  zdaňovacie obdobie, v ktorom uplynulo 30 dní odo dňa vrátenia tovaru v súlade s § 53 ods. 1 tretia veta zákona o DPH, keďže do 30 dní odo dňa vrátenia tovaru nedostal od dodávateľa doklad o oprave základu dane.

Ak odberateľ  zistil, napr. na základe prijatého dobropisu, že údaje o oprave odpočítanej dane uvedené v daňovom priznaní nie sú správne,   je povinný podať dodatočné daňové priznanie, v ktorom uvedie všetky údaje v správnej výške, t.j. do riadku 28 dodatočného DP zahrnie opravu odpočítanej dane zo sumy 390 EUR.

Ak platiteľ uviedol v kontrolnom výkaze v časti  C.2. údaje o oprave odpočítanej dane zo sumy 400 EUR, je povinný podať aj dodatočný kontrolný výkaz.

Na rozdiel od dodatočného daňového priznania sa v dodatočnom kontrolnom výkaze uvádzajú podľa § 78a ods. 9 zákona o DPH len doplnené alebo opravené údaje, t.j. platiteľ uvedie v časti C.2. dodatočného KV:

–          pôvodne uvedené údaje o oprave odpočítanej dane – pôvodný riadok KV a v stĺpci Kód opravy“ uvedie kód  1,

–          správne údaje o oprave odpočítanej dane t.j. zo sumy 390 EUR – nový riadok KV a v stĺpci Kód opravy uvedie kód 2. V tomto prípade uvedie platiteľ aj poradové číslo opravnej faktúry  ktorú už má  v čase podania dodatočného KV k dispozícii.

Poznámka:

V dodatočnom KV sa uvádzajú pôvodné nesprávne údaje v celom riadku a v stĺpci Kód opravy  uvedie kód 1, t. j. storno údajov.

Zároveň uvedie nanovo všetky správne údaje v každom stĺpci (nové opravené a správne údaje) príslušného riadku a v stĺpci kód opravy uvedie kód 2.

Odporúčame :  Certifikovaný Daňový špecialista 2019. Intenzívny kurz daňových zákonov zameraný na prax

 

Zobraziť všetky články od CUS – Centrum účtovníkov Slovenska


O autorovi:

Tento článok vznikol v spolupráci s CUS – Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o.

Už 15 rokov pripravujeme odborné školenia pre ekonómov, účtovníkov a mzdárov. Náš tím profesionálnych lektorov je zárukou, že potrebné informácie o zmenách legislatívy sa k vám dostanú včas a v zrozumiteľnej forme. Každé jedno odborné školenie vysielame aj naživo cez internet, aby ste sa k nám mohli pridať kdekoľvek na Slovensku.

Kontakt: www.cus.sk

 

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch