Spojte sa s nami:

PhD. Emil Burák: DAŇOVÁ KREATIVITA I. – VRCHOL MAJSTROVSTVA

Novinky

PhD. Emil Burák: DAŇOVÁ KREATIVITA I. – VRCHOL MAJSTROVSTVA

Ľudský tvor by mal tvoriť. Je reálne tvoriť aj v oblasti financií, konkrétne v daniach? Očakávania čitateľa pri započutí pojmu daňová kreativita môžu byť rôzne. Najviac si predstaví zrejme všetky dostupné tvorivé techniky i praktiky, ktoré dokážu prekabátiť dane. Daňové čarovanie v praxi má však často veľmi ďaleko od pôvodných predstáv, fantázií, iluzotvornosti a očakávaní dostupnej daňovej kreativity.

Odporúčame :  PhD. Emil Burák: DAŇOVÁ OBRANA v PRAXI

Daňová kreativita – čo je to?

Daňovú kreativitu – možno definovať ako tvorivú schopnosť prinášať originálne riešenia, najlepšie praktiky i najúčinnejšie postupy i daňové zdokonalenia (tzv. daňová optimalizácia) k dosahovaniu špeciálnych daňových cieľov. Kvalitatívne rozdiely existujú.

Iné ciele v daňovej tvorivosti (napr. daňovú ilúziu, maximalizáciu dane) má štát, ktorý dane vyberá. Úplne iné postoje nadväzne na ciele (napr. minimalizáciu dane) bude mať daňový poplatník (občan, podnikateľ, firma), ktorý dane platí. Modifikované ciele v kontexte s uvedeným má aj daňový poradca (podľa toho, na koho strane stojí).

Daňová kreativita – je tvorivosť v oblasti daní v širšom i užšom slova zmysle. Veľmi treba rozlišovať medzi legálnym (zákonným, dovoleným) a nelegálnym (nezákonným, nedovoleným) a teda medzi skutočnou daňovou kreativitou a iba tzv. „daňovou kreativitou“.

Niektoré najznámejšie prejavy účinnej daňovej kreativity sú: medzinárodné daňové schémy k úspore daní, umenie platiť dane na hrane, daňové raje (off shore) ako daňovozvýhodnené územia s jurisdikciou, kde sa neplatia žiadne dane alebo len veľmi malé dane, daňová substitúcia vybraných nákladov položiek pre účely daňových výdavkov, sofistikované daňové dôvodenie (tzv. kvalifikovaná argumentácia), kreatívne účtovníctvo s cieľom minimalizácie dane, kombinované daňové plánovanie využívajúce domácu i zahraničnú daňovú rezidenciu, atď.

Vrchol daňového majstrovstva   

Daňová kreativita predstavuje vrchol daňových znalostí, daňového majstrovstvadaňového know-how. Rozprávať o tom dokážu mnohí, ale realizovať iba výnimočne niektorí (o ekonomike aj na Slovensku vie strašne veľa ľudí tárať, ale len málo aj dobre rátať). Daňová kreativita sa prejavuje aj ako inšpirácia ku kritickému mysleniu i pragmatickej invencii, ktoré sú príležitosťou.

Dane a kreativita – sú zdanlivo nezlúčiteľné a pre väčšinu populácie aj sami o sebe nepochopiteľné a nezrozumiteľné pojmy. Daňová kreativita patrí medzi najťažšie počiny finančného manažmentu. Nevyučuje sa doteraz v SR na žiadnej škole, lebo takého učiteľa by žiadna škola nedokázala zaplatiť. K jej zvládnutiu dokážu dospieť len veľmajstri medzi majstrami, najtalentovanejší daňoví umelci.

Takých je veru na celom svete veľmi málo aj v dlhoročných trhových ekonomikách. Slovensko realizuje moderné zdaňovanie len niečo viac ako tridsaťročie (1989 – 2019), preto sa majstrovstvu daňovej tvorivosti len učí. Bez ohľadu na to, či ide o daňovú kreativitu z pohľadu štátu, zo strany daňového subjektu alebo z hľadiska produktívneho postoja daňového poradcu.

Daňová kreativita – predstavuje aj rôzne postoje a východiská, ale predovšetkým skutočné zručnosti (skills) v praxi zdaňovania.  Osobne sa mi páči veľmi holandský a dánsky prístup k zdaňovaniu. Holanďania tvrdia, že keď štát nedokázal daňovým subjektom ponúknuť nič lepšie ako dane, tak má povinnosť im ich platenie aspoň maximálne spríjemniť a skomfortniť (uľahčiť dokonalými daňovými službami).

Dáni zase zvyknú ubezpečovať, že aj ich pocit víťaznej najšťastnejšej krajiny sveta (viac rokov sa pohybuje v prvej desiatke) súvisí s tým, že údajne radi platia dane 🙂 . Svedčí to aj o tom, že oba štáty dokázali do ich daňových systémov premietnuť i dostatok majstrovstva z daňovej kreativity.

Tvorivosť pri hľadaní daňovej pravdy

Väčšina ľudí kreatívcov nemusí, lebo na nich žiarlia alebo im nerozumejú alebo pre nich znamenajú nepredstaviteľné méty alebo sa ich na pracoviskách boja ako nebezpečnej profesionálnej konkurencie, lebo príliš trčia a vyčnievajú svojim umom, štýlom, postojom a potenciálom z radu.

Je tomu tak, či sa nám to páči alebo nie. Dane sú kľúčový zdroj verejných financií v každej trhovej ekonomike. Súčasne sú aktuálne horúcou témou a predmetou neutíchajúcich diskusií, často až búrlivej výmeny názorov, končiacej často hádkami o to, kto má alebo nemá „daňovú“ pravdu.

Každá pravda je krehká v tom, že môže byť vždy viacrozmerná – minimálne napríklad relatívna a absolútna. To si treba uvedomiť aj pri každom cieli usilujúcom o daňovú osvetu. A preto aj k daňovej „pravde“ pristupovať s pokorou, ale i nutnou nádejou, že konštruktívny a korektný prístup aktívne dokáže podporiť efektívne daňové inovácie ústiace do produktívnej daňovej reformy. Aby sa nám ľahšie zdaňovalo i lepšie žilo.

Daňový pragmatizmus je stále jeden z najžiadanejších pohľadov v architektúre financií verejných, štátnych i privátnych na celom svete.

Zreteľahodné príklady z praxe

Pri listovaní odbornými daňovo-účtovnými časopismi alebo surfovaním na špecializovaných weboch k daniam a účtovníctvu i financiám v SR nie je možné nájsť konštruktívne a relevantné články k daňovej tvorivosti. Také, ktoré by uveriteľne objasňovali a vysvetľovali daňovú kreativitu pozitívne ako produktívnu a konštruktívnu oblasť. Preto je potešujúce, že v tomto roku 2019 uzrela svetlo sveta slovenská novinka – kniha Daňová kreativita – zreteľahodné príklady.

Titul ponúka desiatky príkladov v postoji k daňovej kreativite tak zo strany štátu, ako aj privátu. Cieľom predmetnej knihy – je na konkrétnych príkladoch vzdelať.  Obsah knihy ponúka zámerne pestrý mix rôznych tém k zdaňovaniu z pohľadu potrieb praktického daňového subjektu. V obsahu knihy nájde čitateľ príležitosť oboznámiť sa s daňovou taktikou, daňovou alchýmiou, postojom k optimalizácii daní, daňovou supervíziou, daňovou kreativitou, atď.

Chcem si objednať knihu “Daňová kreativita – zreteľahodné príklady”

 

Odporúčame :  Ing. Emil Burák, PhD.: PRAGMATIKA ÚČTOVNÍKA (Efektívnych desatoro z praxe)

 

Zobraziť všetky články od Emil Burák


O autorovi

Ing. Emil BURÁK, PhDIng. Emil BURÁK, PhD. – autor (55) – je známy ekonóm a lektor, daňový odborník, znalostný pracovník a vysokoškolský učiteľ. Je nadšený vzdelávač, ktorý viac ako štvrťstoročie pomáha budovať daňovú osvetu na Slovensku. Má za sebou vyše 30-ročnú prax najmä v riadení, financiách a ekonomike. Pracuje v oblasti financií – z toho v daňovej oblasti 22 rokov.

Vo vrcholovom manažmente pracoval 12 rokov – v privátnom (banky) i štátnom (daňové a finančné riaditeľstvo) sektore. Jeho autorské dielo počíta aj 20 kníh (+5 v spoluautorstve) a vyše 1800 odborných článkov doma i v zahraničí.

V prípade potreby viac aj na: www.osobnosti.sk; www.financniodbornici.sk

 

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch