Spojte sa s nami:

Podnikatelia si môžu pýtať naspäť DPH z neuhradených faktúr

ilustračný obrázok / pixabay.com

Novinky

Podnikatelia si môžu pýtať naspäť DPH z neuhradených faktúr

Podľa viacerých prieskumov je platobná disciplína slovenských firiem a zákazníkov jedna z najhorších v rámci EÚ. Dodávatelia sú však povinní odviesť štátu DPH z dodávky tovaru alebo služby bez ohľadu na to, či a kedy odberateľ faktúru uhradí.

Odporúčame :  Celoeurópsky prieskum ukázal, prečo firmy najčastejšie neplatia faktúry

Martin Jakubec – daňový poradca LeitnerLeitner: „Problém s úhradou faktúr ovplyvňuje fungovanie podnikateľského prostredia a finančné toky medzi firmami. Samotná DPH z neuhradených faktúr predstavuje pre spoločnosť čistú stratu.“

Na Slovensku na rozdiel od väčšiny štátov EÚ nemáme právnu úpravu, ktorá by umožňovala odvedenú daň si vyžiadať späť. To automaticky neznamená, že nemáte nárok na vrátenie DPH z nezaplatených faktúr. DPH je daň, ktorá má byť pre podnikateľa neutrálna. Daňový úrad preto nemôže od podnikateľa  vybrať sumu DPH vyššiu než je suma, ktorá bola podnikateľovi skutočne zaplatená.

Martin Jakubec – daňový poradca LeitnerLeitner: „Smernica EÚ o DPH stanovuje, že DPH sa má odviesť zo „skutočne prijatej protihodnoty.“ V prípadoch kedy daň bola štátu odvedená, ale napokon neprišlo k úhrade faktúry za dodanie tovaru, musí existovať možnosť opravy a vrátenia samotnej DPH.“

Slovenská legislatíva nie je v súlade s právom EÚ, nakoľko neumožňuje opravu základu dane z dôvodu nezaplatených faktúr a ani neobsahuje žiadne špeciálne pravidlá. Na druhej strane však máme viaceré rozhodnutia Súdneho dvora EÚ, ktoré hovoria, že štát musí umožniť vrátenie DPH, ktorú odberateľ neuhradil.

Martin Jakubec – daňový poradca LeitnerLeitner: „Dodávateľ má právo požiadať o vrátenie DPH z dôvodu neuhradených faktúr aj keď naša legislatíva postup neupravuje. Firma ale musí dostatočne preukázať, že dlžná suma je od odberateľa nevymožiteľná.“

Pravidlá pre vrátenie DPH pri neuhradených faktúrach sú stále nejasné. Firmy tak majú väčšiu voľnosť pri oprave DPH z dôvodu neuhradených faktúr. Daňový úrad nemôže odmietnuť vrátiť DPH z dôvodu neuhradených faktúr, ak je dostatočne preukázané, že pohľadávka zanikla, resp.  s vysokou pravdepodobnosťou uhradená nebude. Pri riešení konkrétnej situácie odporúčame obrátiť sa na daňového poradcu.

Odporúčame :  Elektronizácia bude možná už aj v oblasti mzdovej agendy

 

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch