Spojte sa s nami:

Pokiaľ umelci, autori a športovci už činnosť nevykonávajú, povinné poistné platiť nemusia

Novinky

Pokiaľ umelci, autori a športovci už činnosť nevykonávajú, povinné poistné platiť nemusia

Samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO), ktorá podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť nevykonáva na základe oprávnenia (do tejto kategórie patria napríklad umelci, autori a športovci), môže za určitých podmienok zaniknúť povinnosť platiť poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie aj vtedy, ak na základe daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok prekročila hranicu príjmu určujúcu vznik tejto povinnosti (za rok 2018 je to 5 724 eur).

Odvodovú povinnosť takejto SZČO Sociálna poisťovňa rovnako ako pri ostatných živnostníkoch a SZČO s iným oprávnením vyhodnocuje vždy k 1. júlu (alebo k 1. októbru pri predĺženej lehote na podanie daňového priznania).

Ak SZČO bez oprávnenia vznikne povinnosť platiť poistné, čo jej Sociálna poisťovňa oznámi písomne a bez vyzvania, avšak zárobkovú činnosť v zmysle zákona o sociálnom poistení prestane vykonávať a Sociálnej poisťovni o tom predloží čestné vyhlásenie najneskôr do 30. júna, resp. 30. septembra, povinnosť platiť poistné (a súčasne aj povinné poistenie, ktorého obdobie sa zarátava na účely dávok) jej zanikne.

Právne účinky čestného vyhlásenia o nevykonávaní činnosti nastávajú odo dňa, od ktorého podľa čestného vyhlásenia SZČO túto činnosť nevykonáva, najskôr však odo dňa doručenia tohto vyhlásenia Sociálnej poisťovni. To znamená, že čestné vyhlásenie nemôže platiť spätne.

Rovnaký postup treba uplatniť aj pri opätovnom vykonávaní zárobkovej činnosti – predložením čestného vyhlásenia o tejto skutočnosti SZČO bez oprávnenia povinné poistenie vznikne, ak spĺňa ostatné podmienky jeho vzniku.

Odporúčame :  Finančná správa aktívne vykonáva kontroly pokladníc a využívania rekreačných poukazov

 

zdroj: Socpoist

 

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch