Spojte sa s nami:

Poskytujete taxislužbu prostredníctvom mobilnej aplikácie (digitálnej platformy)? Toto by ste mali vedieť

ilustračný obrázok: pixabay.com

eKasa

Poskytujete taxislužbu prostredníctvom mobilnej aplikácie (digitálnej platformy)? Toto by ste mali vedieť

Informácia je určená pre podnikateľov, ktorí vykonávajú taxislužbu cez sprostredkovateľa poskytujúceho digitálnu platformu a používajú na evidenciu tržieb pokladnicu e-kasa klient.

Odporúčame :  eKasa: Ako ju majú používať TAXIKÁRI? Prečítajte si postup

Spoločnosti, ktoré poskytujú dispečing v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 56/2012 Z. z.“) (napr. UBER, HOPIN, BOLT) nemajú povinnosť používať pokladnicu e-kasa klient, a to práve preto lebo poskytujú dispečing.

Prepravu osôb poskytujú taxikári, ktorí pracujú prostredníctvom aplikácie, ktorú im poskytujú cit. Spoločnosti (napr. UBER, HOPIN, BOLT). Taxikári sú samostatné podnikateľské subjekty, ktoré poskytujú taxi služby uvedené v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 289/2008 Z. z.“) na základe licencie na TAXI a prijímajú tržby elektronickými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť (platba kartou zaevidovanou v aplikácii) na predajnom mieste, čím spĺňajú požiadavky vyplývajúce zo zákona č. 289/2008 Z. z.. Z uvedeného dôvodu taxikári musia používať pokladnicu e-kasa klient (virtuálnu registračnú pokladnicu “VRP” alebo online registračnú pokladnicu “ORP”).

Taxikár, ktorý na evidenciu prijatých tržieb používa virtuálnu registračnú pokladnicu, podľa § 8 ods. 11 zákona č. 289/2008 Z. z. nie je povinný cestujúcemu odovzdať, resp. zaslať alebo sprístupniť v elektronickej forme pokladničný doklad, ak vyhotovuje a cestujúcemu vydáva alebo posiela potvrdenie o zaplatenom cestovnom podľa § 30 ods. 5 písm. f) zákona č. 56/2012 Z. z..

Podmienka podľa § 30 ods. 5 písm. f) zákona č. 56/2012 Z. z. je splnená aj v prípade, ak prevádzkovateľ dispečingu priamo v digitálnej platforme (t. j. v mobilnej aplikácii, ktorú cestujúci používa na zadávanie požiadaviek na dopravu a na zaplatenie cestovného) zobrazuje a elektronicky posiela cestujúcemu potvrdenie o zaplatenom cestovnom.

Vodič vozidla taxislužby, ktorý vykonáva dopravu cez sprostredkovateľa – prevádzkovateľa dispečingu, ak cena za prepravu je dohodnutá pred začatím prepravy prostredníctvom digitálnej platformy, a ktorý na evidenciu tržieb používa VRP, je potom povinný vo virtuálnej registračnej pokladnici zaevidovať iba celkovú sumu platenej ceny.

Poznámka:

Od 1. januára 2020 sa uvedený postup podľa § 8 ods. 11 zákona č. 289/2008 Z. z. vzťahuje aj pri používaní on-line registračnej pokladnice.

Odporúčame :  „TAXI 2204“ - kontrolná akcia zameraná na taxikárov a používanie registračných pokladníc. Pochybenia sa dopustili všetci kontrolovaní

Zdroj: Finančná správa / november 2019

 

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii eKasa

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch