Spojte sa s nami:

Postup pri prechode zamestnancov od jedného zamestnávateľa k druhému

Novinky

Postup pri prechode zamestnancov od jedného zamestnávateľa k druhému

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že ak zamestnanci prechádzajú od jedného zamestnávateľa k druhému (prechodom práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov podľa Zákonníka práce), odovzdávajúci zamestnávateľ nemá povinnosť zamestnancov zo sociálneho poistenia odhlasovať a právny nástupca zamestnávateľa ich prihlasovať.

Povinnosťou odovzdávajúceho zamestnávateľa je predložiť pobočke Sociálnej poisťovne, v ktorej je registrovaný, zoznam prechádzajúcich zamestnancov (tzv. delimitačný protokol), v ktorom uvedie deň, do ktorého zamestnancov zamestnával, meno a priezvisko zamestnancov, ich rodné číslo, názov a IČZ zamestnávateľa, ku ktorému zamestnanec prechádza.

V delimitačnom protokole uvádza aj zamestnancov, ktorí sú v tom čase na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, neplatenom voľne, sú práceneschopní a pod. Neuvedie len tých, ktorí k novému zamestnávateľovi neprechádzajú (teda napr. ukončia pracovný pomer), tých z registra poistencov odhlási. Zamestnanci v tejto súvislosti nemajú voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti.

Pokiaľ prechod zamestnancov od jedného zamestnávateľa k druhému nastane k 1. dňu kalendárneho mesiaca, tlačivo Mesačný výkaz poistného a príspevkov za prevzatých zamestnancov za tento mesiac podá už len preberajúci zamestnávateľ.

Pokiaľ prechod zamestnancov od jedného zamestnávateľa k druhému nastane počas kalendárneho mesiaca (napr. k 15. júnu), pri podávaní tlačiva Mesačný výkaz poistného a príspevkov platia nasledujúce pravidlá:

  • ak odovzdávajúci zamestnávateľ nestratil právnu subjektivitu, bez ohľadu na to, či ešte zamestnáva alebo nezamestnáva iných neprechádzajúcich zamestnancov, tlačivo Mesačný výkaz poistného a príspevkov podáva odovzdávajúci a aj preberajúci zamestnávateľ, a to každý za kalendárne dni, v ktorých bol zamestnávateľom zamestnanca a zároveň každý zamestnávateľ odvedie poistné za jeho príslušnú časť kalendárneho mesiaca,
  • ak odovzdávajúci zamestnávateľ stratil právnu subjektivitu pred splnením povinnosti podať toto tlačivo, Mesačný výkaz poistného a príspevkov za celý kalendárny mesiac podá preberajúci zamestnávateľ.

Ak už zamestnávateľ nebude zamestnávať žiadneho zamestnanca, je povinný odhlásiť sa z registra zamestnávateľov vedeného príslušnou pobočkou Sociálnej poisťovne.

 

zdroj: FS SR

Odoberajte novinky Biznis klubu na Váš mail

* indicates required

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:Odporúčame zo sveta ekonomikyOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch