Spojte sa s nami:

Povinnosti zamestnávateľa počas pandémie + VIDEO

Novinky

Povinnosti zamestnávateľa počas pandémie + VIDEO

COVID-19: Zamestnávateľ má v prvom rade povinnosť zabezpečiť ochranu zdravia svojim zamestnancom. Aké ďalšie práva a povinnosti zamestnávateľovi v súčasnej mimoriadnej situácii prináležia? 

Odporúčame :  Poštová banka ihneď pomôže podnikateľom zasiahnutých koronavírusom bezúročnými pôžičkami

Čo ak bola zamestnancovi nariadená karanténa?

Zamestnanec nachádzajúci sa v povinnej karanténe spôsobuje osobnú prekážku v práci na strane zamestnanca, čoho dôsledkom je podľa §141 ods. 1 Zákonníka práce povinnosť zamestnávateľa ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca po dobu trvania karantény. V takomto prípade má zamestnanec povinnosť bezodkladne informovať svojho zamestnávateľa o svojom pobyte v povinnej karanténe a zároveň mu predložiť potvrdenie od príslušného zariadenia, že mu bola karanténa dôvodne nariadená.

Počas trvania karantény na koronavírus, zamestnancovi neprináleží náhrada mzdy, jedine žeby osobitný právny predpis ustanovoval inak. Štandardne zamestnancovi, ktorý je PN prislúcha náhrada príjmu od zamestnávateľa, a to za prvých 10 dní. V prvé tri dni je náhrada príjmu vo výške 25% denného vymeriavacieho základu a za ďalšie dni je jej výška 55% denného vymeriavacieho základu. Od jedenásteho dňa má zamestnanec nárok na nemocenské vo výške 55% denného vymeriavacieho základu.

V súvislosti s mimoriadnou situáciou sa však tieto podmienky pri povinnej karanténe zmenili. Nemocenský poistený poistenec, ktorému bola nariadená povinná karanténa, má nárok na nemocenské zo Sociálnej poisťovne už od prvého dňa karantény. Týka sa to teda ja SZČO, ktorému bola nariadená karanténa. Osobitosťou pri SZČO je to, ze musia mať zaplatené poistné do Sociálnej poisťovne za obdobie 5 rokov spätne.

Čo ak zamestnanec musel ostať doma so svojim dieťaťom?

Vláda SR ako jedno z opatrení prijala povinné zatvorenie všetkých školských zariadení. Pokiaľ si dieťa vyžaduje dohľad rodiča a zamestnanec tak musí ostať s dieťaťom doma, spôsobuje to prekážku v práci na strane zamestnanca. Za týchto okolností neprináleží zamestnancovi nárok na náhradu mzdy, avšak vzniká mu nárok na ošetrovné v prípade, ak ide o dieťa do 11 rokov.

Presné podmienky uplatnenia ošetrovného nájdete v článku Nové ošetrovné počas koronavírusu.

Presný postup, video návody a vzory sú súčasťou balíka >> Právna pomoc pre firmy

Odporúčame :  Koronavírus: Kto má nárok na ošetrovné a ako ho uplatniť? + VIDEO

Môže zamestnávateľ nariadiť svojim zamestnancom dovolenku?

Áno, môže. Dohoda zamestnávateľa so zamestnancom, aby určitý čas čerpal dovolenku, je jedna z možností riešenia súčasnej situácie. Pokiaľ by chcel zamestnávateľ dovolenku zamestnancovi nariadiť, môže tak urobiť za predpokladu, že mu to oznámi 14 dní vopred, pričom so súhlasom zamestnanca môže byť toto obdobie výnimočne skrátené.

Môže zamestnávateľ nariadiť svojim zamestnancom čerpanie náhradného voľna?

Nie, nemôže, avšak dohoda so zamestnancom sa pripúšťa. Náhradné voľno sa poskytuje za prácu, ktorú v minulosti zamestnanec vykonal  nadčas. Zamestnanec čerpá náhradné voľno v rozsahu, v akom vykonal aj prácu nadčas. Mzda za prácu nadčas mu v takom prípade nepatrí.

Môže podnikateľ svoju prevádzku zatvoriť?

Áno, môže, resp. v niektorých prípadoch je to jeho povinnosťou, avšak vyplývajú mu z toho rôzne povinnosti. Zatvorenie prevádzky je prekážkou v práci na strane zamestnávateľa. Mnoho podnikateľov muselo na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo z iných dôvodov svoju prevádzku zatvoriť.  Čo má podnikateľ zamestnávajúci fyzické osoby v takomto prípade robiť?

Črtá sa viacero možností. Jednou z nich je možnosť preradenia zamestnancov na inú prácu, napr. preradenie zamestnanca z pultového predaja na upratovanie prevádzky. Ak je prevádzka zavretá a zamestnávateľ svojich zamestnancov na inú prácu nepreradí, zamestnancom vzniká právo na náhradu mzdy v sume priemerného zárobku. Nie je vylúčené ani uzavretie písomnej dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov, ktorá sa bude týkať vzniku vážnych prevádzkových dôvodov, pre ktoré zamestnávateľ nebude môcť zamestnancom prideľovať prácu.

V tejto dohode sa určí výška náhrady mzdy, ktorá bude patriť zamestnancom, ktorého výška však nemôže byť nižšia ako 60% priemerného zárobku. Dohoda musí byť vzájomná a teda takéto rozhodnutie nemôže byť jednostranným rozhodnutím zamestnávateľa.

Môže zamestnávateľ so zamestnancami uzavrieť dohodu o skrátenom pracovnom čase?

Áno, môže. Formou písomného dodatku k pracovnej zmluve, môže zamestnávateľ uzavrieť s zamestnancami dohodu o skrátenom pracovnom čase. Aj v tomto prípade musí byť dohoda vzájomná a nemôže ísť o jednostranné rozhodnutie zamestnávateľa.

CHCEM VIAC INFORMÁCII O PRÁVNEJ POMOCI PRE ZÁCHRANU SVOJEJ FIRMY

Odporúčame :  Koronavírus a podnikanie: Najčastejšie otázky o "home office" počas pandémie koronavírusu VIDEO

Video k téme:

Odporúčame :  Koronavírus a inovácie - čo majú spoločné?
Odporúčame :  Koronavírus a podnikanie: Ako firmy môžu riešiť prácu zamestnancov v núdzovom stave a karanténe
Odporúčame :  KORONAVÍRUS a podnikanie: Manuál krízovej komunikácie. Ako by mali postupovať podnikatelia, živnostníci, manažéri

 

Zobraziť všetky články od Barbora Lániková


O autorovi

JUDr. Barbora Lániková je advokátkou v advokátskej kancelárii Lanikova Group, s.r.o. Je to moderná advokátska kancelária s vyše 30 ročnými skúsenosťami.

Barbora najčastejšie pomáha podnikateľom s komplexným riešením ochrany osobných údajov (GDPR), pripravuje pre nich obchodné podmienky, zmluvy a iné právne dokumenty, registruje pre nich ochranné známky a radí im ako správne nastaviť reklamné kampane. Najradšej spolupracuje s podnikateľmi pri realizovaní rôznych online projektov, e-shopov, aplikácii a softvérov. Okrem toho poskytuje svoje praktické skúsenosti a vedomosti ostatným tým, že prednáša na rôznych konferenciách a školeniach, robí video blog pre online podnikateľov a píše články. Je autorkou praktickej knihy pre jednoduché zavedenie GDPR do praxe s kompletnými vzormi GDPR v praxi.

Kontakt:

Web: lanikovagroup.sk

E-mail: info@lanikovagroup.sk

Tel.č.: 0948 264 244

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch