Spojte sa s nami:

Pracovať „načierno“ sa neoplatí, hrozia nízke dôchodky a iné dávky

Novinky

Pracovať „načierno“ sa neoplatí, hrozia nízke dôchodky a iné dávky

Sociálna poisťovňa opakovane upozorňuje poistencov, že tzv. práca načierno sa nevypláca. Pracovať treba vždy na základe písomnej pracovnej zmluvy alebo dohody a tiež je vhodné si overiť, či zamestnávateľ zamestnanca zaregistroval do Sociálnej poisťovne a či zaňho odvádza poistné, resp. z akých vymeriavacích základov.

Práca „načierno“ má riziká

Ak totiž zamestnávateľ fyzickú osobu zamestnáva „načierno“, tzn. v Sociálnej poisťovni ju ani neprihlási ako zamestnanca a neplatí za ňu ani poistné na sociálne poistenie, znamená to, že táto osoba nie je poistená ani nemocensky, ani dôchodkovo a ani v nezamestnanosti.

Obdobie, keď takýto človek nie je sociálne poistený, sa neposudzuje ako doba poistenia na účely nároku na dávku so systému sociálneho poistenia. To znamená, že takémuto človeku nevznikne nárok na nemocenskú dávku, napr. z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti, nebude mať ani nárok na materské, či ošetrovné.

Taktiež sa mu obdobie, keď pracuje „načierno“, nezapočíta ani na účely nároku na dávku v nezamestnanosti alebo v budúcnosti na účely nároku na dôchodok. Tomu, kto nie je riadne zamestnaný, nevzniká ani nárok na úrazové dávky v prípade, ak by sa mu stal pracovný úraz, ani na dávky z garančného poistenia, ak by mu zamestnávateľ nevyplácal mzdu.

Sociálna poisťovňa preto najmä zamestnancom z nízkopríjmových profesií odporúča overiť si v pobočke Sociálnej poisťovne podľa sídla zamestnávateľa, či si ich zamestnávateľ splnil registračné povinnosti, príp. z akých vymeriavacích základov za neho platí poistné.

Podobne sa neoplatí ani čiastočná práca „načierno“ – ak síce občan podpíše pracovnú zmluvu alebo dohodu zo zamestnávateľom, ale súhlasí, že „na papieri“ bude mať uvedenú nižšiu mzdu a „na ruku“ bude popri tom dostávať ďalšie peniaze. Aj keď zamestnávateľ zamestnanca do registra Sociálnej poisťovne prihlási, ale odvádza za neho nižšie poistné, v budúcnosti to bude pre zamestnanca znamenať rovnako nižší dôchodok či ostatné dávky zo sociálneho poistenia.

 

zdroj: Socpoist

Odoberajte novinky Biznis klubu na Váš mail

* indicates required

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch