Spojte sa s nami:

Prezident finančnej správy František Imrecze: Informácia, že Slovensko má zaplatiť 300 miliónov, je absolútny nezmysel

Novinky

Prezident finančnej správy František Imrecze: Informácia, že Slovensko má zaplatiť 300 miliónov, je absolútny nezmysel

Európska komisia nevedie voči Slovensku žiadne konanie a nevymáha od Slovenska žiadne peniaze. Rovnako ako aj ďalšie krajiny EÚ vedieme dialóg s OLAF – om (Európsky úrad pre boj proti podvodom), nakoľko máme rozdielne názory na metódu určenia cien ázijského tovaru. Rázne odmietol prezident finančnej správy František Imrecze zavádzajúce a nepravdivé informácie, že Slovensko musí zaplatiť 300 mil. eur za to, že colníci sa spolu s dovozcami údajne podieľali na colných podvodoch.

„Problém podhodnocovania tovaru je zložitý problém, ktorý riešia viaceré krajiny EÚ, napríklad Nemecko, Maďarsko, Poľsko, Grécko, Česko, Veľká Británia, Malta či Španielsko na mnohých medzinárodných fórach. Problém s preclievaním ázijského tovaru sa začal v roku 2003, keď sme na Slovensku začali preclievať takýto tovar, nie v 2013, ako sa snažia navodiť zverejnené informácie,“ povedal prezident finančnej správy František Imrecze.

Ako povedal prezident finančnej správy František Imrecze, slovenská finančná správa vyriešila problém podhodnocovania tovaru v októbri 2014, čo dokazuje aj aktuálna štatistika z Európskej komisie

Finančná správa totiž prijala celý rad vlastných opatrení na zabránenie podvodom: stanovila rizikové profily, zorganizovala množstvo bilaterálnych rokovaní na tému podhodnocovania tovaru, spustila následné kontroly, dorubovanie, vyšetrovanie a medzinárodné preverovanie, navyše zaviedla aj kvóty na množstvo preclievaného tovaru. Spolupracovala však aj na medzinárodnej úrovni, napríklad počas akcie SNAKE s OLAF.

Ako uviedol Imrecze, OLAF určil na prelome rokov 2014 a 2015 metodiku, ako stanovovať colnú hodnotu rizikového tovaru, akým je textil a obuv z Ázie

Na základe tejto metodiky však podľa Imreczeho OLAF vyčíslil štátmi EÚ nevymožené clo aj za predchádzajúce dva roky, keď metodika neplatila.

„Takýto postup jednoznačne odmietame. Je to asi tak ako keby Vám váš dodávateľ energií oznámil, že od vás ide vymáhať dodatočných 2 000 eur za posledné dva roky, lebo oni sa tento rok rozhodli, že predsa minimálna cena mala byť vyššia. Je to absurdné,“ doplnil prezident Imrecze.

„Ideálne systémové riešenie v tomto smere je jednoznačne dohoda medzi EÚ a Čínou o potvrdzovaní originality faktúr. Ide o jediný spoľahlivý nástroj na stanovenie hodnoty tovaru,“ uviedol prezident Imrecze. Najväčším problémom totiž je, že Čína nikdy neodpovedala na medzinárodné dožiadanie o pravosti faktúr a informácia, v akej hodnote odišiel tovar z Číny, je neoveriteľným faktom.

„Nie je pravda, že Slovensko má zaplatiť 302 mil. eur. Európska komisia nič nevymáha. Nie je pravda, že finančná správa alebo jej colné úrady by prehliadali alebo nekonali pri podvodoch na cle. A vyprosujem si, aby moje konanie posudzoval bývalý námestník Colného riaditeľstva SR, ktorý tu bol v inkriminovanom období, keď sa tu tie podvody diali, a ktorý zamestnával svojho brata, zhodou okolností na najexponovanejšom colnom úrade, ktorý preclieval najviac tovaru z Ázie,“ uzavrel prezident Imrecze.

 

 

zdroj: FS SR

 

 

Odoberajte novinky Biznis klubu na Váš mail

* indicates required

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch