Spojte sa s nami:

S Finančnou správou elektronicky komunikuje už vyše 530 000 klientov

Novinky

S Finančnou správou elektronicky komunikuje už vyše 530 000 klientov

Oproti koncu roka 2017 sa počet elektronicky komunikujúcich subjektov zvýšil o približne 170 000.

Od začiatku júla 2018 podáva dokumenty elektronicky už 535 025 daňových subjektov. V decembri 2017 to bolo 365 000 daňových subjektov. Viac ako 170 000 daňových subjektov sa tak na elektronickú komunikáciu s finančnou správou prihlásilo počas prvých 6 mesiacov roku 2018.

Výrazné zvýšenie počtu elektronicky komunikujúcich súvisí s rozširovaním povinnej elektronickej komunikácie

Od 1.januára 2018 musia s finančnou správou komunikovať elektronicky už všetky právnické osoby zapísané v Obchodnom registri a od 1. júla aj všetky fyzické osoby podnikatelia.

Finančná správa podnikla viaceré kroky na to, aby uľahčila elektronickú komunikáciu s finančnou správou najmä fyzickým osobám podnikateľom. V mesiacoch máj – jún zorganizovala školenia k elektronickej komunikácii, pripravila informačný leták o základných informáciách o elektronickej komunikácii, ktorý posiela v každej oficiálnej pošte odchádzajúcej z finančnej správy, spravila redizajn portálu a najmä zlúčila proces registrácie a autorizácie do jedného kroku pre tie fyzické osoby podnikateľov, ktoré konajú vo svojom mene.

Zmeny na portáli, rovnako ako v osobnej zóne daňovníka, budú pokračovať

Ďalšie úpravy bude finančná správa nasadzovať postupne. Na zmenách spolupracuje aj s externými partnermi, napríklad Daňovým fórom Slovenska či Slovenskou komorou daňových poradcov. Ich pripomienky postupne zapracováva.

Finančná správa očakáva, že počet elektronicky komunikujúcich subjektov sa najneskôr do marca 2019 zvýši o ďalších približne 200 000. V praxi sa elektronická komunikácia s finančnou správou týka povinne elektronicky komunikujúcich až od momentu, keď budú potrebovať podať finančnej správe akýkoľvek dokument, a to bude najneskôr v marci 2019 daňové priznanie k dani z príjmu za predchádzajúci rok.

Rozširovanie elektronickej komunikácie prináša výhody najmä jej používateľom. Daňovník môže podať dokumenty kedykoľvek počas dňa, nie je limitovaný úradnými hodinami daňových a colných úradov, získa jednoduchý prehľad o odoslaných dokumentoch, ušetrí aj finančné prostriedky za poštovné, tlač dokumentov či dopravu na úrady.

 

zdroj: FS SR

 

 

Odoberajte novinky Biznis klubu na Váš mail

* indicates required

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:

Odoberajte novinky Biznis klubu na Váš mail

* indicates required

OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch