Spojte sa s nami:

Slovenská komora daňových poradcov informuje: Vyššie odpočítateľné sumy v daňovom priznaní

Novinky

Slovenská komora daňových poradcov informuje: Vyššie odpočítateľné sumy v daňovom priznaní

V  daňovom priznaní za rok 2019 si budete môcť odpočítať vyššie sumy ako doteraz. Po novom bude nezdaniteľná časť 3937,35 eur. (V prípade, ak je základ dane najviac do výšky 20 507 eur).

Odporúčame :  Slovenská komora daňových poradcov: Podanie odloženého daňového priznania sa môže skomplikovať

Rovnako vzrástla aj suma daňového bonusu, ktorá je 266,04 eur ročne na jedno vyživované dieťa. Daňový bonus si uplatňuje jeden z rodičov na dieťa, ktoré s ním žije v domácnosti. Suma daňového bonusu sa odpočítava z dane uvedenej v daňovom priznaní. Zmení sa aj výška zarobenej sumy, pri ktorej platíte 19% daň z príjmov.

 19% daň z príjmov – Základ dane do 36 256,37 eur

25% daň z príjmov – Zo základu dane prevyšujúceho  36 256,37 eur

Ailina Hanková – Slovenská komora daňových poradcov: Zmeny v položkách daňového priznania ovplyvnila zmena výšky životného minima. Životné minimum je uznaná minimálna výška príjmu, ktorý by štatisticky mal postačovať na pokrytie nevyhnutných životných nákladov. Od 1. júla 2018 je výška životného minima 205,07 eur.“

Okrem iného narástla aj suma, ktorú môžete zarobiť a pritom nemáte povinnosť podať daňové priznanie a teda nemusíte neplatiť daň. Nová vyššia suma je 1 968,67 eur.

Sumy životného minima ovplyvňujú mzdy, dane, ale aj sociálne dávky. Príkladom sú:

–       rodičovský príspevok – od 1.1.2019 bude vo výške 220,70 eur

–       prídavok na dieťa – od 1.1.2019 bude vo výške 24,34 eur

–       príplatok k prídavku na dieťa – od 1.1.2019 bude vo výške 11,41 eur

–       nárok na predčasný starobný dôchodok – od 1.7.2018 do 30.6.2019 má poistenec nárok na predčasný starobný dôchodok vtedy, ak suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 246,10 eur (1,2-násobok životného minima)

–       evidencia na úrade práce a výška príjmu – od 1.7.2018 do 30.6.2019 je výška príjmu, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie maximálne 205,07 eur (výška životného minima)

–       nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok podľa Občianskeho súdneho poriadku – základné nepostihnuteľné sumy od 1.7.2018 do 30.6.2019 na povinného: 205,07 eur (100% životného minima plnoletej FO), na vyživovanú osobu: 51,26 eur (25% životného minima plnoletej FO).

 

 

Odoberajte novinky Biznis klubu na Váš mail

* indicates required

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch