Spojte sa s nami:

Slovenský medicínsky startup MultiplexDX vyhral cenu za najväčší dopad na spoločnosť v rámci regiónu CEE

Novinky

Slovenský medicínsky startup MultiplexDX vyhral cenu za najväčší dopad na spoločnosť v rámci regiónu CEE

MultiplexDX je úspešný slovensko-americký startup, ktorý získal už niekoľko cenných ocenení nielen u nás doma, ale i v zahraničí. MultiplexDX je biotechnologická diagnostická spoločnosť, ktorá vyvíja inovatívne diagnostické testy. Cieľom týchto testov je poskytnúť účinnú a úspešnú liečbu rakoviny.

Po úspešnom absolvovaní národného kola regionálnej súťaže Central European Startup Awards v Bratislave, kde tento startup získal až 3 z 13 cien, postúpil do regionálneho finále v Poľsku. Tento rok vo Varšave súťažili startupy z 10 krajín CEE regiónu.

Medicínskemu startupu MultiplexDX sa ako jedinému zo slovenských súťažiacich podarilo získať cenné víťazstvo v kategórii „Najväčší dopad na spoločnosť“. Vďaka výhre v regionálnom kole CESAwards sa startup už v decembri tohto roka zúčastní Global Startup Awards a zabojuje o prvenstvo so startupmi z viac ako 60 krajín sveta. Je dôležité poznamenať, že v celkovej histórií súťaže sa po prvýkrát prebojoval slovenský startup až do svetového finále.

CE­SA­wards je re­gi­onálna sú­ťaž v rámci Global Startup Awards, ktorá sa tento rok ko­nala v 10 kra­ji­nách v rámci  cen­trál­nej a vý­chod­nej Európy a zá­ro­veň oslá­vila 5. ročník. Sú­ťa­žiaci ne­boli len roz­ličné star­tupy, ale tiež in­ves­tori, co­wor­kin­gové cen­trá alebo in­ku­bá­to­ry.

Národná časť star­tu­povej sú­ťaže CE­SA­wards sa tento rok za­čala kon­com marca 2018 a jej vy­vr­cho­le­nie sa ko­nalo 20. septembra v Bratislave. Cieľom súťaže je poukázaťna úspe­chy jed­not­li­vých star­tu­pov, ale i ľudí alebo or­ga­ni­zá­cií, ktoré tieto roz­bie­ha­júce sa hviezdy pod­po­rujú.

Coun­try ma­na­žérka pre CE­SA­wards Slovensko, Kris­tína Fis­che­rová, po­zna­me­náva: “Táto sú­ťaž je výbornou mož­nos­ťou pre zvi­di­teľ­ne­nie, či už na Slo­ven­sku, alebo v rámci re­gi­ónu. Zá­ro­veň je skvelým pries­tor pre ne­twor­king me­dzi jed­not­li­vými kra­ji­nami. Naším cieľom je podporiť slovenské startupy a ukázať, že aj na Slovensku máme šikovných ľudí, ktorí si zakladajú firmy založené na dobrom nápade. Nášmu finalistovi budeme na celosvetovom finále držať palce a veríme, že bude dôstojne reprezentovať Slovensko.“

Ví­ťazi Central European Startup Awards 2018 (Varšava, 24. október)

Best Social Impact Startup

MultiplexDX s.r.o. (Slovakia) / www.multiplexdx.com

 

Startup Of The Year

Brainly (Poland) / www.brainly.co

 

Best Newcomer

InSimu Patient (Hungary) / www.insimu.com

 

People’s Choice

HUBBIG (Croatia) / www.hubbig.com

 

Best AI/Machine Learning Startup

Turbine.ai (Hungary) / www.turbine.ai

 

Best Biotech Startup

GenePlanet (Slovenia) / www.geneplanet.com

 

Best Blockchain Startup

Blockpit (Austria) / www.blockpit.io

 

Best Coworking Space

Puzl CowOrKing (Bulgaria) / www.puzl.com

 

Best Fintech Startup

Instant Factoring (Romania) / www.instantfactoring.com

 

Best IoT Startup

1000 realities (Poland) / www.1000realities.io

 

Best Prop-Tech Startup

Spaceflow (Czech Republic) / www.spaceflow.io

 

Founder of the Year

Alexandru Iliescu (Romania)

 

Female Role Model of the Year

Dita Prikrylova (Czech Republic)

 

Investor of the Year Investor of the Year

Speedinvest (Austria) / www.speedinvest.com

 

Best Accelerator/Incubator Program

ABC Accelerator (Slovenia) / www.abc-accelerator.com

 

zdroj foto: startupgrind

 

 

Odoberajte novinky Biznis klubu na Váš mail

* indicates required

 

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch