Spojte sa s nami:

Sociálna poisťovňa informuje: Študentov na odbornej praxi netreba prihlasovať na sociálne poistenie

Novinky

Sociálna poisťovňa informuje: Študentov na odbornej praxi netreba prihlasovať na sociálne poistenie

Sociálna poisťovňa pripomína zamestnávateľom, ktorí poskytujú žiakom strednej školy alebo študentom vysokej školy praktické vyučovanie, odbornú prax alebo praktickú výučbu, že nemajú v tejto súvislosti žiadne oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni.

Takýto žiak alebo študent nenadobúda na účely sociálneho poistenia postavenie zamestnanca, preto ho zamestnávateľ neprihlasuje do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ani za neho neodvádza poistné na sociálne poistenie. Skutočnosť, že žiak alebo študent má počas výkonu praxe nárok na odmenu, nie je rozhodujúca. Žiakom a študentom sa obdobie výkonu odbornej praxe v budúcnosti preto na dôchodkové účely nezaráta.

Odporúčame :  Sociálna poisťovňa informuje: Odklad daňového priznania jej SZČO nemusia oznámiť

Podľa zákona o sociálnom poistení všeobecne platí, že postavenie zamestnanca nemá žiak strednej školy v právnom vzťahu, na základe ktorého vykonáva praktické vyučovanie podľa osobitného predpisu (zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ani študent vysokej školy v právnom vzťahu, na základe ktorého vykonáva praktickú výučbu alebo odbornú prax podľa osobitného predpisu (zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

 

zdroj: Sociálna poisťovňa

Odoberajte novinky Biznis klubu na Váš mail

* indicates required


Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Zobraziť komentáre

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch