Spojte sa s nami:

Sociálna poisťovňa: O splátkový kalendár môže žiadať aj živnostník, ktorý prestal podnikať

Novinky

Sociálna poisťovňa: O splátkový kalendár môže žiadať aj živnostník, ktorý prestal podnikať

Dlžníci, ktorí majú problém uhradiť svoj dlh voči Sociálnej poisťovni jednorazovo, si ho môžu vyrovnať aj postupne, formou splátok. V takom prípade by mali príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne požiadať o splátkový kalendár formou písomnej žiadosti.

Sociálna poisťovňa môže povoliť splátky dlžných súm až na obdobie 24 mesiacov

Splácanie dlhu je tak rozložené na dlhšie časové obdobie a vytvára pre dlžníka priestor, aby mohol dlh splatiť postupne, v menších čiastkach. Okrem toho platí zásada, že dlžník počas splácania dlhu musí pravidelne platiť aj aktuálne poistné. Ak nedodrží toto pravidlo, splátkový kalendár sa zruší a dlh musí vyrovnať jednorazovo.

Dôležité je však vedieť to, že oproti minulosti výhodu rozloženia splátok dlhu v splátkovom kalendári môže využiť aj taký živnostník alebo zamestnávateľ, ktorý medzičasom prestal podnikať, a teda aktuálne už neplatí žiadne poistné. Ten potom spláca len dlžnú čiastku v rámci splátkového kalendára. O splátkový kalendár teda môže požiadať napr. aj živnostník, ktorému zostal dlh po ukončení živnosti.

Ak pobočka Sociálnej poisťovne splátkový kalendár povolí, určí v ňom výšku jednotlivých splátok dlžných súm, termín ich splatnosti, číslo účtu v Štátnej pokladnici, na ktoré bude dlžník posielať jednotlivé splátky.

Vo zverejnenom zozname dlžníkov Sociálna poisťovňa aktuálne eviduje 134 955 dlžníkov.

Odporúčame :  Zamestnávatelia: Využite poradenstvo Sociálnej poisťovne na seminároch a vyhnite sa chybám

 

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch