Spojte sa s nami:

Štát pomôže s nájmami, dôležitá je dohoda prenajímateľa a nájomcu

ilustračný obrázok: pixabay.com

Novinky

Štát pomôže s nájmami, dôležitá je dohoda prenajímateľa a nájomcu

Majitelia obchodov, reštaurácií a ďalších prevádzok, ktoré museli byť pre koronakrízu zatvorené alebo významne obmedzili svoju činnosť, získajú pomoc štátu pri platení nájomného. Národná rada SR schválila novelu zákona, ktorá umožní vyplatiť dotáciu na nájomné.

Ministerstvo hospodárstva SR očakáva 70 až 100-tisíc žiadostí, celková odhadovaná suma vyčlenená na túto pomoc je 200 miliónov eur. „Návrh je postavený na dobrovoľnosti, na dohode prenajímateľa a nájomcu. Je v záujme všetkých, aby prišlo k dohode a uzavrela sa tak táto kapitola, kedy pre koronakrízu došlo k fatálnemu zásahu do ekonomiky,“ zdôraznil vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík.

Odporúčame :  Ak sa chcú firmy uchádzať o dotáciu na nájomné, mali by s prípravami začať už dnes. Inak sa môže stať, že napriek splneniu podmienok nič nedostanú

Dotácia na nájomné

Dotáciu na nájomné bude možné poskytnúť vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného. Ak teda prenajímateľ poskytne nájomcovi 50-percentnú zľavu, zvyšných 50 % doplatí štát. Ak prenajímateľ poskytne napríklad len 20-percentnú zľavu, rovnakým podielom prispeje aj štát a zvyšných 60 % zaplatí nájomca v splátkach, rozložených maximálne na 48 mesiacov.

V takomto prípade ale prenajímateľ nebude môcť zvyšovať nájomné, okrem prípadov, keď to bolo dohodnuté už pred pandémiou.  „Aj takto chceme  motivovať prenajímateľov, aby sa s nájomcami dohodli a zároveň zabrániť, aby zvyšovali nájomné ako akt pomsty,“ vysvetlil minister. V prípade, že prenajímateľom je štátna verejnoprávna inštitúcia, zľava bude zo zákona polovičná. Do sumy nájomného nemôžu byť zahrnuté napríklad platby za energie, upratovanie a ani obratová zložka.

Novela zákona umožní uplatniť dotačný mechanizmu aj na prípady, keď nájomca už skôr zaplatil celé nájomné alebo jeho časť. V takýchto prípadoch bude možné požiadať o dotáciu na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom o zľave z nájomného za ekvivalentné obdobie v budúcnosti. Novela pritom neprihliada na prípadné zmeny, ku ktorým prišlo po vypuknutí pandémie. Ak teda bola po tomto dátume dohodnutá úprava výšky nájomného, takáto zmena nebude mať vplyv na výšku dotácie.

Žiadosti o poskytnutie dotácie budú podávať prenajímatelia v mene nájomcov, príjemcom pomoci je ale nájomca. Žiadosti sa budú predkladať elektronicky, podrobnosti budú zverejnené na webovom sídle rezortu hospodárstva. Mechanizmus podpory bude spustený po odsúhlasení Európskou komisiou.

V prvom kole sa budú žiadosti prijímať podľa krajov, aby sa predišlo preťaženiu systému. 

Odporúčame :  Ak sa chcú firmy uchádzať o dotáciu na nájomné, mali by s prípravami začať už dnes. Inak sa môže stať, že napriek splneniu podmienok nič nedostanú
Odporúčame :  Finančná správa: Firmám a podnikateľom ponúkame v čase koronakrízy bezplatné školenia. Vyberte si z týchto termínov
Odporúčame :  Ján Oravec: Budeme znižovať administratívnu záťaž, podniky budú súčasťou diskusie o prijímaných opatreniach

 

zdroj: MH SR

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch