Spojte sa s nami:

Štát preplatí takmer polovicu nákladov na inovácie

ilustračný obrázok: pixabay.com

Novinky

Štát preplatí takmer polovicu nákladov na inovácie

Od januára 2020 bude možné dostať naspäť minimálne 42 centov z každého 1 eura investovaného do výskumu a vývoja. Menia sa podmienky pre superodpočet nákladov na výskum a vývoj. Ide o formu podpory pre firmy a živnostníkov cez zníženie si daní, ktorá nie je určená len pre jadrových inžinierov, ale aj pre bežné firmy, ktoré významne vylepšujú svoje produkty a služby.

Cyril Chovanec – Slovenská komora daňových poradcov:Od januára si môžu podnikatelia uplatniť náklady na výskum a  vývoj až tri krát – raz v rámci účtovníctva a dva krát prostredníctvom 200% daňového superodpočtu v daňovom priznaní. Navyše nemusia čakať na žiadne schvaľovanie ani hodnotenie projektov. Po splnení zákonných podmienok má každý podnikateľ nárok na superodpočet, a to každoročne. Dlhodobá vývojová aktivita je ešte odmeňovaná ďalším navýšením superodpočtu.“

Zjednodušia sa aj podmienky na uplatnenie superodpočtu

Doteraz musel podnikateľ spracovať projekt výskumu a vývoja ešte pred tým než firma začne reálne vyvíjať. V praxi bolo často problematické vopred stanoviť zákonom vyžadované merateľné ciele vývojového projektu. Nezriedka bolo nemožné odhadnúť, či náklady na vývoj budú dostatočne významné, aby sa oplatilo vypracovať písomný projekt na superodpočet.

Nové projekty od 1. januára však bude možné písomne spracovať až v lehote na podanie daňového priznania, t.j. do konca marca, resp. často až do konca júna nasledujúceho roka. Netreba ich mať vopred.

Cyril Chovanec – Slovenská komora daňových poradcov: „Doteraz daňovú výhodu superodpočtu využívalo relatívne málo firiem najmä pre časovo náročnú administratívu, ktorú pre dosiaľ platný 100% superodpočet nebolo ochotných podstúpiť veľa podnikateľov. Od januára však štát dá podnikateľom na túto administratívu viac času, a zároveň navýši slovenský superodpočet na 200%. Takáto intenzita pomoci je momentálne bezprecedentná minimálne na úrovni okolitých krajín.“

Rok Výška superodpočtu Využitie superodpočtu
2015 25% 83 firiem /9 217 010,78 eur
2017 100% 163 firiem / 40 118 666,20 eur
2018 100% 260 firiem / 73 629 371,46 eur
2019 150%
2020 200%

 

Pozitívom je aj predĺženie možnosti preniesť si nevyčerpaný superodpočet na päť rokov. Je to dôležité v prípade startupov, ale aj u etablovaných firiem, kde ich môžu veľké investície alebo problémy zákazníkov prechodne stiahnuť do straty. Zákon však naďalej počíta so zverejňovaním základných údajov o projektoch, na ktoré sa čerpá superodpočet.

Cyril Chovanec – Slovenská komora daňových poradcov: „Z našej skúsenosti sa veľa podnikateľov zbytočne „vyzlieka donaha“ pri čerpaní superodpočtu a podávaní daňového priznania.  Cieľom zverejňovania údajov o projektoch je transparentnosť podpory a nie ohrozenie konkurenčnej výhody podnikateľov. Kľúčom pre obhájenie čerpania superodpočtu v prípade daňovej kontroly je spracovanie kvalitného písomného projektu, ktorý je neverejný a nie zverejňovanie citlivých údajov o vyvíjaných produktoch nad rámec toho čo vyžaduje zákon.“

Zavedenie superodpočtu môže prispieť k realizácii inovatívnych projektov, ktoré doteraz ležali v šuflíku. Záujem je aj zo strany zahraničných firiem pri umiestňovaní vývojových kapacít. Vďaka superodpočtu by investície mohli smerovať práve na Slovensko.

Odporúčame :  Podnikatelia si môžu pýtať naspäť DPH z neuhradených faktúr

Zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov

 

zdroj: SKDP.sk

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch