Spojte sa s nami:

SZČO nemusí prerušiť živnosť, keď žiada o dávku “materské”

Novinky

SZČO nemusí prerušiť živnosť, keď žiada o dávku “materské”

 

Sociálna poisťovňa pri žiadosti živnostníčky o materské neprihliada na to, či živnosť prerušila alebo zrušila a nesleduje ani to, či dosahuje príjem počas poberania materského. Živnostníčka teda môže podnikať a popri tom poberať dávku materské. Rozhodujúce pri posudzovaní nároku na túto je to, či bola nemocensky poistená najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom.

Okrem tejto musí byť splnená aj druhá podmienka, a to je: trvanie nemocenského poistenia v čase vzniku dôvodu na poskytovanie materského alebo trvanie ochrannej lehoty k tomuto dňu. Ochranná lehota trvá sedem dní po zániku nemocenského poistenia alebo osem mesiacov v prípade tehotenstva.

Žiadosť o materské treba predložiť pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vykonáva alebo naposledy vykonávala nemocenské poistenie danej živnostníčky. Pred podaním žiadosti musí mať uhradené včas a v správnej výške.

Sociálna poisťovňa od januára do konca augusta 2019 ženám vyplatila 50 700 dávok v priemernej výške 660 eur.

Odporúčame :  Živnostníci nedostanú dávku v nezamestnanosti, ani úrazové dávky. Neplatia si na to poistné

 

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch