Spojte sa s nami:

SZČO s pozastaveným výkonom činnosti – nová výška poistného

Novinky

SZČO s pozastaveným výkonom činnosti – nová výška poistného

Sociálna poisťovňa pripomína SZČO s pozastaveným výkonom činnosti a prerušeným sociálnym poistením, že oznámenie o zmene výšky poistného od 1. januára 2019 zaslala v januári aj im. Nová výška poistného však pre nich začne platiť až v momente, keď opäť svoju činnosť obnovia. Dovtedy je pre nich toto oznámenie len informatívne.

Sociálna poisťovňa zasiela informáciu o zmene výšky vymeriavacieho základu a poistného aj SZČO, ktoré majú v súčasnosti vylúčenie povinnosti platiť poistné (napr. z dôvodu poberania dávky materské) alebo prerušené povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie (napr. z dôvodu pozastavenia svojej činnosti, poberania rodičovského príspevku a pod.).

Ak tento stav trvá v čase doručenia informácie, poistné naďalej neplatia. Ak však svoju činnosť obnovia v období do 30. júna 2019 (resp. 30. septembra 2019, ak budú mať odklad daňového priznania), poistné začnú platiť tak, ako je uvedené v doručenom oznámení. Oznámenie všetky tieto skutočnosti obsahuje.

Obnovenie činnosti a ukončenie prerušenia poistenia sú SZČO povinné Sociálnej poisťovni oznámiť prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby.

 

zdroj: Sociálna poisťovňa

 

Odoberajte novinky Biznis klubu na Váš mail

* indicates required

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch