Spojte sa s nami:

SZČO: Venujte pozornosť správnej úhrade poistného k 8. februáru 2019

Novinky

SZČO: Venujte pozornosť správnej úhrade poistného k 8. februáru 2019

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) sa často pri platení poistného dopúšťajú chýb z nepozornosti v čase, keď dochádza k zmene výšky poistného. Niektorých živnostníkov sa to týka práve pri najbližšej platbe vo februári (so splatnosťou k 8. februára 2019). Ide o tie SZČO, ktoré začnú platiť poistné z nového minimálneho alebo maximálneho vymeriavacieho základu.

Preto by mali venovať zvýšenú pozornosť niekoľkým zásadám pri platení poistného:

  • uhradiť poistné včas (splatnosť je k ôsmemu dňu v mesiaci),
  • uhradiť poistné v novej správnej výške (upraviť si napr. trvalý príkaz na úhradu v banke),
  • uviesť variabilný a špecifický symbol (aby SP platbu identifikovala).

V dôsledku chýb pri platbe poistného sa stáva, že živnostníkovi narastá dlh a penále, ktoré neskôr musí uhradiť. Navyše, zanedbanie povinností ohľadom poistného je spojené s nepríjemnosťami, ktoré súvisia s neskorším vymáhaním dlhu.

Všetky dôležité informácie k novej výške poistného a jej platbe Sociálna poisťovňa oznámila živnostníkom, ktorých sa zmena týkala, listom alebo elektronicky v januári. V prípade akýchkoľvek pochybností môžu SZČO kontaktovať svoju pobočku Sociálnej poisťovne alebo Informačno-poradenské centrum na telefónnych číslach 0906 171 989 alebo 02 3247 1989.

 

zdroj: Socpoist

 

Odoberajte novinky Biznis klubu na Váš mail

* indicates required

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:Odporúčame zo sveta ekonomikyOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch