Spojte sa s nami:

SZČO zbystrite pozornosť: Po vzniku povinného poistenia prehodnoťte dobrovoľné poistenie

dobrovolne poistenie

Novinky

SZČO zbystrite pozornosť: Po vzniku povinného poistenia prehodnoťte dobrovoľné poistenie

Sociálna poisťovňa pripomína samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré boli dobrovoľne poistené a od 1. júla 2018 im vzniklo povinné nemocenské a dôchodkové poistenie, že v ich dobrovoľnom poistení môže dôjsť automaticky k zmenám.

Odporúčame :  Platby poistného v Sociálnej poisťovni si viete skontrolovať cez Saldokonto

Dobrovoľné poistenie

Ak boli dobrovoľne poistené na komplexný balík dobrovoľného poistenia (nemocenské, dôchodkové, nezamestnanosť), zanikne im zo zákona dobrovoľné nemocenské poistenie. Dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti im bude naďalej trvať.

Ak oň nemajú viac záujem, majú možnosť sa z neho kedykoľvek odhlásiť. Bez podania odhlášky im dobrovoľné poistenie zanikne automaticky, ak dva po sebe nasledujúce mesiace nezaplatia vôbec poistné ani na jeden druh poistenia.

Ak je samostatne zárobkovo činná osoba povinne poistená, môže byť súčasne dobrovoľne poistená len na dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Ako jediná zo skupiny poistencov má tiež možnosť prihlásiť sa samostatne len na dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti. V žiadnom prípade nemôže byť dobrovoľne nemocensky poistená. Ak by si aj naďalej poistné na toto poistenie platila, pri výpočte dávok by sa naň prihliadať nemohlo.

 

zdroj: Socpoist

 

 

Odoberajte novinky Biznis klubu na Váš mail

* indicates required

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Advertisement

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:

Odoberajte novinky Biznis klubu na Váš mail

* indicates required

OdporúčameAutori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Michal Kučera – pokladnice, VRP

JUDr. Ondrej Mizerák – právo a legislatíva

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

 

Na vrch